Folkeaksjonen for lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana

Innspill til Stoltenbergutvalget:

Det offentlige utvalget, som ledes av Torvald Stoltenberg, har fått i oppgave av regjeringen å vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp, samt se etter løsninger for å redusere kriminalitet.

Siviliserte forhold i Nederland

Folkeaksjonen for lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM)s innspill er at utvalget ser på spørsmålet om cannabislovgivningen spesielt, da vi mener at ulike typer narkotika bør regulereres og eventuelt behandles ulikt. I dag selges alle narkotiske stoffer i samme marked. Noe som gjør at de som kun ønsker å kjøpe hasj ofte allikevel får tilbud om sterkere stoffer. Det er dessuten ingen kvalitetskontroll på den hasjen som blir solgt og brukt, og det hersker derfor stor usikkerhet rundt hva brukerne (og da spesielt de medisinske brukerne) får i seg av uønskede tilsetningsstoffer.

Folkeaksjonen LUHM ble startet som et initativ på Facebook for å samle støtte til kravet om lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana. Folkeaksjonen har nå over 6000 medlemmer i alle aldre spredt over hele landet, et betydelig antall personer med tanke på at de fleste støtter aksjonen under fullt navn overfor familie, arbeidskolleger og (kommende) arbeidsgivere. Vi har også mange medlemmer som ikke selv er brukere, men som støtter kravet om lovlige utsalgssteder fordi de ser at det har gitt positive resultater i de landene der dette har blitt innført.

I følge SIRUS er det over 200.000 cannabisbrukere i Norge. Uavhengig av forbud og straff vil dette markedet fortsatt eksisterere, og vårt hovedpoeng er at det vil ha større samfunnsnytte å få salget inn i regulerte former, bla med aldersgrense.

Den største andelen av cannabisbrukerne har ikke andre problemer med sitt bruk enn forbudet. Det våre medlemmer oftest gir tilbakemelding om er redselen for å bli avslørt pga jobb og barnevern, men også ikke-brukere er frustrert over å ikke tørre å delta i den politiske debatten fordi de frykter å bli stigmatisert som hasjrøykere.

Skadefølgeprinsippet bygger på at individet i størst mulig grad bør kunne handle fritt, og at straff bare bør anvendes når tungtveiende grunner taler for det. Sitat fra Straffelovkommisjonen: «Det bør ikke være tilstrekkelig for å kriminalisere en handling at den medfører skade eller fare for skade og at tilstrekkelig etterlevelse bare kan oppnås ved bruk av straff. I tillegg til vilkåret om at andre sanksjoner ikke er tilstrekkelige, må det stilles som vilkår at bruk av straff er hensiktsmessig. I det ligger at en handling bare bør kriminaliseres dersom nyttevirkningene er klart større enn skadevirkningene.» Straffelovkommisjonen anbefalte allerede i 2004 å avkriminalisere alle typer narkotika.

I Danmark har København bystyre sendt en forespørsel til justisministeren om tillatelse til å åpne 40 lovlige utsalgssteder for hasj, men presiserer at det er avgjørende at det sikres lovlig leveranse til salgsstedene, og at dette eventuelt kan skje ved regulert, lovlig dyrkning. Hvis en forsøksordning skal etableres anbefales det dessuten at:

– ordningen ledsages av lisenser og/eller offentlig drift av engros- og detaljsalg av hasjen
– styrken og kvaliteten på hasjen kontrolleres
– spesielt unges adgang til hasjen reguleres
– det sikres relevant informasjon om skadevirkninger og anbefalinger vedrørende bruk
– konsekvensene av endringer i lov og praksis, samt utviklingen på området overvåkes nøye
– det er adgang til hurtig revidering av ordningen

Folkeaksjonen LUHM bemerker, det samme som bystyret i København kom frem til, at avkriminalisering ikke holder. I Nederland har de i mange år hatt et godt fungerende system for detaljomsetning, men både produksjons- og salgskjeden må være lovlig for å redusere den kriminelle svartebørsen for rusmidler. Fordi Nederlenderne ønsker og trenger full legalisering har de gått ut og bedt om en internasjonal debatt om cannabislovgivningen, og vi håper i den forbindelse at Stoltenbergutvalget vil vurdere mulighetene for full legalisering, ikke bare avkriminalisering.

Når det kommer til hvilken modell man skal velge for utsalgsstedene anbefaler vi publikasjonen «After the War on Drugs: Blueprint for Regulation». Transform Drug Policy Foundations har tatt for seg de ulike modellene, med fordeler og ulemper. Folkeaksjonen LUHMs anbefaling er å velge en type utsalgssted som gjør det mindre tilgjengelig for barn og unge enn i dag, men ikke så strengt regulert at det illegale markedet består.

Med vennlig hilsen

Stein Hoftvedt
Anita Nyholt
Arild Knutsen
Knut Schrøder
Tony H. Køhn
Bjørn Hjelmerud
Bjørn Frode Kvernstuen
på vegne av Facebookgruppa «Folkeaksjonen for lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana»

VEDLEGG:

Folkeaksjonen LUHM: http://www.fnk.no/facebook.html

«Nederland ønsker internasjonal debatt om cannabis»
Ungass, 12.12.2007: http://www.ungassondrugs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=119

«Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies»
Cato Institute, april 2009: http://www.cato.org/pubs/wtpapers/greenwald_whitepaper.pdf

«Hva sier fagmiljøene om cannabisbruk og forbudsstrategien?»
Bjørn Hjelmerud, LUHM juli 2009: http://www.fnk.no/FBfiler/Cannabisbruk_og_forbudsstrategien.pdf

«Tenk nytt i narkotikapolitikken»
Anita Nyholt, VG 16.9.09: http://www.flickr.com/photos/70575220@N00/3925350864/sizes/o

«Hash – ulovligt eller statskontrolleret salg?»
Overlæge Henrik Rindom, TV2 News 25.9.09: http://www.youtube.com/watch?v=6wZ4owFQaXY

«Narkoman, jeg?»
Rebecca Wolsdahl, VG 28.9.09: http://farm4.static.flickr.com/3450/3965430604_848deb60e3_b.jpg

«Legalisering og regulering af hashmarkedet i København»
København bystyre, 30.9.2009: http://www.kk.dk/eDoc/Socialudvalget/30-09-2009%2016.15.00/Referat/26-11-2009%2014.41.56/4869230.PDF

«Cannabis bør legaliseres»
Professor willy Pedersen, Morgenbladet 16.10.09: http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091016/OAKTUELT/710169949

«Cannabis og trappetrinnsteorien»
Anita Nyholt, VG 22.10.09: http://www.flickr.com/photos/43843844@N07/4035640578/sizes/m

«After the War on Drugs: Blueprint for Regulation»
Transform Drug Policy Foundations, 12.11.09: http://www.tdpf.org.uk/blueprint%20download.htm

«Reguleringen av cannabis»
Professor Paul Larsson ved Politihøgskolen, Morgenbladet 11.12.09: http://morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091211/ODEBATT/712119957

«Fremmer diskriminering mot cannabisnytere»
Anathema 420, WordPress blog, 24.12.09: http://anathema420.wordpress.com/2009/12/24/rustelefonen-folkehelsa-og-helsedirektoratet-fremmer-diskriminering-mot-cannabisnytere

«Narkostraff virker ikke»
Stortingsrepresentant Thor Erik Forsbergs (Ap), Nettavisen 30.12.09: http://www.nettavisen.no/nyheter/article2790124.ece

«Fagfolk vil ha narkopol»/«Avkriminaliseringen av narkotika i Portugal er en suksess»
Andreas Bakke Foss og Tone Tveøy Strøm-Gundersen, Aftenposten 14.2.10 og 19.2.10: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article3517378.ece http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3525515.ece

«Vil avkriminalisere narkotika»
Høyesterettsdommer Ketil Lund, Aftenposten 15.2.10: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article3516250.ece

Om lov om straff (straffeloven) 7 prinsipper for kriminalisering: http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/Proposisjonar-og-meldingar/Odelstingsproposisjonar/20032004/otprp-nr-90-2003-2004-/7.html?id=179396

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

  4 comments for “Folkeaksjonen for lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana

 1. avatar
  Bohema
  14/06-10, 12.05

  Etter halvannet års ventetid kommer endelig innstillingen fra Regjeringens rusutvalg, det så kalte Stoltenberg-utvalget, førstkommende onsdag.

  Og mandag kom nyheten om at et flertall i utvalget går inn for at leger skal kunne skrive ut heroin til de tyngste rusavhengige.

  – I Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) jubles det over at det vitterlig går mot en fornuftsbasert og human narkotikapolitikk, sier leder for FHN, Arild Knutsen:

  http://www.lokalavisenfrogner.no/nyheter/jubler-over-heroinutdeling-1.5379051

 2. avatar
  18/06-10, 17.13

  – Vi må spørre om vi skal fortsette å bruke samfunnets strengeste reaksjonsform for bruk og besittelse av narkotika, eller om vi skal tørre å tenke som Thorvald Stoltenberg-utvalget, sier justisminister Knut Storberget (Ap).
  Han sitter i hagen hjemme med utvalgets rusrapport foran seg. Storberget er særlig begeistret for forslaget om å gå vekk fra straff for bruk og besittelse av narkotika, etter portugisisk modell:
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3698238.ece

  • avatar
   21/05-14, 12.00

   I cannot tell a lie, that really heedpl.

 3. avatar
  Bohema
  24/06-10, 16.26

  Tirsdag 22. juni ble det avholdt et åpent møte med Thorvald Stoltenberg om den nye ruspolitikken på Stortinget. Det kom innspill både om legalisering av cannabis og medisinsk cannabis. I tillegg til Thor Erik Forsberg, var Thorvald hovedinnleggsholder. Det var en runde med spørsmål, og en runde med noe lengre kommentarer. Tilstede i salen var ungdomspolitikere, representanter fra forskjellige rusorganisasjoner, avholdsbevegelsen, reformbevegelsen og andre interesserte_
  http://apollo420.wordpress.com/2010/06/24/rapport-fra-motet-med-thorvald-stoltenberg-og-na-kampanjen/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.