Tjæresand, fracking og Statoil

Oljeutvinning fra tjæresand er noe av den minst bærekraftige og mest skitne oljeproduksjonen som finnes. Statoil er en av de store aktørene i oljeutvinningen fra tjæresand i Canada. Fracking er en relativt ny metode som ligger på høyde med tjæresandutvinning hva gjelder miljøødeleggelser.

Tjæresandutvinning i Canada streker seg ut over store områder. Legg også merke til hvor nærme Athabascaelven er dammen med forurenset vann fra oljeutvinningen. Foto: Nasa

Fra den 28. november er det nytt klimatoppmøte i Durban ferem til 9. desember og fredag 2.desember skal bl.a. olje fra tjæresand opp i EU og muligheten for at slik olje blir bannlyst i Europa, er stor. Mens klimapolitikken står høyt oppe på agendaene i alle store internasjonale fora, seiler Norge rundt med dobbeltmoral i lasten og unvikelsespolitikk i ballasten. Ambisiøs norsk og internasjonal klimapolitikk er ikke forenelig med verken tjæresand eller fracking. Slik utvinningen skader både klimaet, naturressursene, dyrelivet og lokalbefolkningen. Urfbefolkningen og deres samfunn og levesett, rammes særskilt hardt av tjæresandutvinningen, da dette foregår over store områder.

Fracking

Det mange ikke vet, er at Statoil også er engasjert i fracking. Ja, mange vet ikke engang hva fracking er og innebærer. Som at det også  trigger jordskjelv. Det står lite om dette på Statoils hjemmeside, og ingenting på Wikipedia. Fracking, eller Hydraulic fracturing som det egentlig heter, er en metode kjent fra 50-tallet men først kommersielt utnyttet i stor skala fra omtrent årtusenskiftet.

Fracking. Rundt halvparten av det forurensede vannet kommer ikke opp og blir følgelig ikke renset heller.

Kort fortalt driller man hull i grunnen, bl.a. i skiferstein, og pumper milllioner av liter med vann i hvert borehull blandet med diverse kjemikalier og sand under høyt trykk for å få oljen eller gassen til å stige opp. Vertikal fracking brukes når man skal tømme siste rester ut av et ordinært borehull, mens horisontal fracking brukes på grunnere dybder som tidligere var vanskelig å utnytte. Her brukes en mix av hele 596 kjemikalier, flere av dem særutviklet for formålet.  I 2005 ble “the Bush / Cheney Energy Bill” vedtatt som  fritar naturgassboring fra Safe Drinking Water Act. Det fritar selskaper fra avsløre kjemikalier som brukes ved fracking. Dette vedtaketet overstyrer  Environmental Protection Agency (EPA). Det er nå ofte referert til som Halliburton Smutthullet. En fracking-brønn bruker mellom 4 og 30 millioner liter vann. Bare 30 – 50% av vannet kommer opp igjen og kan bli behandlet og renset. Det sier seg selv at vannet er særdeles forurenset og meget giftig. For hvert frack brukes et sted mellom 80 og 300 tonn kjemikalier.

Fracking er forbudt i Frankrike og Sør-Afrika enkelte amerikanske stater som New Jersey og N.Y. Forbudene i USA er midlertidige inntil de finner ut av skadevirkningene på drikkevannet.

Politisk valg og manglende vilje

Ja, det dreier seg om penger. Norge har nye oljefelt i Nordsjøen, så vi har ikke noe akutt behov for å bedrive oljeutvinning på den mest skitne måten som er tenkelig er. Staten eier 67% av Statoil, og kan via sitt, eller vårt, eierskap styre bedriftens engasjement i både tjæresand såvel som i fracking.

Engang i tiden var Norge langt fremme hva gjaldt teknologi vedrørende såkalt (og misvisende) alternative energikilder. Politikerne har valgt bort satsingen på slikt, til fordel for oljeutvinning. Norge ligger bra an som energileverandør pr. idag, men med stadig større fokus på forurensing, skal det ikke mye til, eller mange år, før vi plutselig er akterutseilt.

Mandag 28. november er det aksjoner foran Stortinget i Oslo, samt i Stavanger, Trondhjem og Bergen mot Statoils engasjement i tjæresanden i Canada. Regjeringen vil bli overlevert et opprop som er signert av Attac, AUF, Bellona, Besteforeldrenes klimaaksjon, Changemaker, Concerned Scientists Norway, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Grønn Ungdom, Kristelig Folkeparti, Kristelig Folkepartis Ungdom, Mellomkirkelig Råd, Miljøpartiet De Grønne, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Norsk klimanettverk, Rødt, Rød Ungdom, Samisk kirkeråd, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Spire, Unge Venstre, Utviklingsfondet, Unio, Venstre og WWF.

http://www.framtiden.no/201111275381/aktuelt/klima/aksjon-mot-statoils-tjaresand.html

 

Se også

Stor demonstrasjon mot tjæresand i Canada. Over 200 arrestert første dag!

http://www.gateavisa.no/2011/09/26/tar-sand-demonstrations-canada/

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
avatar

Seifert

Begynte i redaksjonen rundt årskiftet 1986/87 under Glasnost-perioden. Var aktivt redaksjonsmedlem frem til utpå 90-tallet (1994?). Etter den tid innom iblant for å motivere og anspore sittende redaksjon. Har vært med på Glasnost; Gateavisa; lydbøker på kassett; Gateplate som en del av redaksjonsbandet Fake:Stammen; bedrevet Anarkistisk Salong og ansvarlig for det legendariske Gateavisa Rave på Månefisken i 1990. Deltok aktivt igjen i redaksjonen fra 2009 og ut 2011 hvor jeg både skrev og også produserte innslag for Gateavisa-TV, sendt via Frikanalen. Skrevet både under pseudonym og fullt navn. De fleste av mine nyere bidrag er oversatt til engelsk og finnes på min blogg http://futopiapress.wordpress.com/ og/eller under “Notes” på min Facebook-side. Foruten å skrive, har jeg vært aktiv billedkunstner siden slutten av 80-tallet, med utstillinger både i inn og utland. I Kina hadde jeg tre utstillinger med varighet totalt i tre og et halvt år. Bildene mine kan bl.a. sees på min hjemmeside www.seifert.no eller på min Art Page på Facebook: Ole A. Seifert — Art For Art Sake og ellers på diverse andre kunst- og gallerisider på nett. Litt mer om meg, min filosofi og kunsten min kan sees på YouTube: www.youtube.com/watch?v=ZbdbfMUTgmE 

Tags:

  15 comments for “Tjæresand, fracking og Statoil

 1. avatar
  Gateaktivisten
  07/06-12, 17.21

  Internasjonalt opprop mot Statoils engasjement i tjæresanden. Signer og del i vei! https://secure.avaaz.org/en/petition/Pull_Statoil_out_of_the_Alberta_tar_sands/?aErgdab

  (Avaaz.org ble omtalt i Gateavisa 186)

 2. avatar
  01/08-12, 22.43

  Natural Gas Fracking Industry May Be Paying Off Scientists
  http://www.wired.com/wiredscience/2012/07/gas-fracking-science-conflict/

 3. avatar
  No Fracking Way
  24/09-12, 21.49

  Guardian: “people living near fracking operations could easily set their kitchen tap water on fire.”

  Former Pittsburgh Councilman Doug Shields:

  «Only 20% of that water returns, and that water returns with radioactive material – barium, strontium … It’s inherently dangerous. There’s no environmental-impact studies on the part of the state. The state – the institutions of our government – failed miserably to do any kind of due diligence … no environmental impact studies, no health risk studies. And now I’ve got sick people all over.»

  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/sep/20/natural-gas-fracking-fires-protest

 4. avatar
  23/11-12, 19.05

  I september opphevet dessverre Sør-Afrika forbudet mot fracking. I en verden hvor rent vann er en knapphetsvare og snart verdt gull, er fracking noe av det verste vi kan bedrive. Eller som de sier i denne artikkelen fra Climate Connections· “the fate of the planet may hang in the balance.”
  http://climate-connections.org/2012/11/23/frack-fight-a-secret-war-of-activists-with-the-world-in-the-balance/

 5. avatar
  22/12-12, 17.43

  Statoil utvider sine interesser i skifergass/fracking) i USA, og gjordt nye storkjøp i Marcellus-feltet i Ohio og West Virginia.

  http://e24.no/boers-og-finans/statoil-kjoeper-skifergass-for-3-3-mrd/20314206
  http://www.bloomberg.com/news/2012-12-19/statoil-pays-590-million-to-boost-ownership-in-marcellus-shale.html

  England som tidligere har hatt forbud mot fracking, hevet dette nå i desember 2012. Verden gikk ikke under ien 21.12.2012, men med miljøkriminaliteten som fracking burde ansees som, er vi på god vei mot stupet, i expressfart.

 6. avatar
  04/04-13, 16.16

  Keystone XL-rørledningen som skal frakte oljen fra Canada til USA, er ti ganger større enn Exxons Pegasus-rørledning som siden påsken har lekket store mengder olje. Hva vil konsekvensene være om Keystone XL skulle gå lekk?

  Amerikanske myndigheter klassifiserer ikke olje fra tjæresand som virkelig olje. På sett og vis har de jo rett idet, siden det er bitumen, en enda mere farlig type råolje. Via dette smutthullet får altså Exxon ironisk nok store skattereduksjoner.

  Råolje som dette, krever høyere temperaturer og trykk enn annen olje når det skal pumpes gjennom rør, noe som øker belastningen og risikoen for skader og lekkasjer.

  http://www.alternet.org/environment/6-things-you-need-know-about-arkansas-oil-spill?paging=off

  http://www.treehugger.com/energy-disasters/oil-spill-arkansas-exxon-pipeline-breaks-spilling-84000-gallons-dangerously-close-lake-conway.html

 7. avatar
  17/07-13, 17.53

  Lomborg, omtalt i Gateavisa (http://www.gateavisa.no/2010/07/13/klimaskeptikernes-hevn-2/), er idag ute i The Guardian og promoterer fracking (http://www.guardian.co.uk/business/economics-blog/2013/jul/16/bowland-shale-fracking-uk-economy-co2-emissions, http://discussion.guardian.co.uk/discussion/p/3hbgf?orderby=oldest&per_page=50&commentpage=1#comment-25222551). Her er mitt svar til hans innlegg:

  Fracking is an ecological catastrophe. “New studies suggest injecting water for geothermal power or fracking can lead to larger earthquakes than previously thought”, Guardian July 11, 2013. Fracking use enourmos amount of water, which is said to be our future’s gold as it is a scarce resource. Water used buy fracking is contaminated with about 600 different chemicals. One fracking well use between 3 and 40 million liter of water. Only 30-50% of the water comes up again and can be cleaned. Leakages from fracking well is well known, reported first time by CNN in 2010, showing how nearby household could actually lit their tap water!
  Besides of tar sand, fracking is probably THE most pollutive and less sustainable way of getting energy. Lomborgs cost price is at least very disputable. “Wind will be a very competitive power generation technology in 2020, cheaper than all the fossil fuel technologies” in the European Union, Robert Clover, research director at Aarhus, Denmark-based Make, wrote in the study. In the U.S., “in 2020 wind will be one of the most competitive power generation technologies, cheaper than coal and nuclear technologies and at least comparable to gas.” (Bloomberg, February 27, 2013.)
  Lomborg has been taken for serious fraudulent writing or «objective scientific dishonesty» (Cool it, 2007. Howard Friel responded with the book The Lomborg Deception, Yale University Press, to Lomborgs book) about climate and climate change before, so anything he says should be controlled and checked. Twice.

 8. avatar
  missamoto
  15/07-14, 22.14

  Fra 1 til 240 jordskjelv på et år. Før ble man nesten sett på som konspirasjonsteoretiker når man hevdet sånn.

  The first earthquakes known to be caused by a fracking waste disposal well, occurred in Youngstown, Ohio. Scientists registered at least 109 earthquakes after the injection well came into operation in December 2010 until it was shut down a year later, following an earthquake that registered a magnitude of 3.9.

  The researchers found the areas of underground pressure continually expanded, increasing the likelihood of encountering bigger faults, and the risks of triggering higher-magnitude earthquakes.

  The Oklahoma regulator has no rules limiting the pressure or volume of fracking waste that can be pumped into such disposal wells.

  http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/03/oklahoma-earthquakes-fracking-waste-water-wells?CMP=fb_us

 9. avatar
  Seifert
  09/08-14, 20.45

  Ja, det er mange som (tidligere) har forsøkt å bagatelisere problemene rundt fracking, både jordskjelv, forurensing og vannforbruk.
  Akkurat nå er Statoil ute og kjører. Statoil er blant de største aktørene hva gjelder fracking.

  http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article6919912.ece#.U-ZmfMv-bq9.facebook

  Norsk skifergas-ulykke: 70.000 fisk døde og tonsvis kemikalier lækket
  Op mod 100 ton kemikalier kan være lækket ud i naturen efter en storbrand ved et af Statoils fracking-anlæg i USA. Debatten om fracking blusser op igen.
  Af MATHIAS ØRSBORG JOHANSEN
  Offentliggjort 07.08.14 kl. 15:00
  Norske Statoil har 70.000 fiskeliv og en potentiel miljøkatastrofe på samvittigheden i USA efter en brand ved et fracking-anlæg i den amerikanske delstat Ohio i slutningen af juni. Det skriver det norske medie Teknisk Ukeblad.
  Selvom årsagen til ulykken endnu ikke er klarlagt, konkluderer en delrapport, at op mod 100 ton kemikalier kan være sluppet ud i naturen omkring anlæget.
  Kemikalierne skulle bruges til skifergasboringer i Statoils syv brønde i området, der vurderes at være et af landets rigeste på skifergas.
  Mangelfuld kontrol med fracking-boringer i USA
  Kort efter branden blev mere end 10.000 fisk fundet døde i området, men efterfølgende er antallet steget til omkring 70.000.
  Branden brød ud lørdag 28. juni, og viste sig særdeles genstridig at slukke.
  Kemikaliebeholdere på anlægget blev nemlig ved med at eksplodere, og de amerikanske myndigheder endte med at evakuere 20 til 25 familier, som bor i området. Branden blev først helt slukket efter et par dage.
  Britisk regering kickstarter skifer-eventyr
  «Det er en alvorlig hændelse, og Statoil har iværksat en intern undersøgelse for at klarlægge, hvad årsagen til branden er, blive klogere af det og eventuelt iværksætte nye tiltag for at forhindre, at der sker igen,» skriver en talsmand fra Statoil til tu.no.

  Foto: Fracktracker
  Ulykken bliver betegnet som en af de værste, som har ramt fracking-anlæg i USA, efter landets produktion af skifergas er steget dramatisk. Metoden til udvindingen, hydraulisk fracking, har været genstand for megen debat, fordi man risikerer at forurene i processen. Efter branden er debatten om fracking atter blusset op i delstaten, og flere lokale politikere ønsker at stramme grebet om statens udvinding af skifergas.
  Kontroversiel teknologi kan give gasmilliarder
  En formodning er, at branden er opstået som et resultat af overophedning i de hydrauliske systemer.
  Herhjemme har debatten om fracking blevet aktuel, fordi franske Total har startet boringer i Dybbad i Nordjylland med henblik på at udvinde skifergas i området.
  Tilmeld dig to gratis daglige nyhedsbreve fra EnergiWatch her
  De amerikanske miljømyndigheder i delstaten skriver, at Statoil har deltaget aktivt i at forsøge at begrænse kemikalieudslippet, og selskabet har også oprettet en hjemmeside med information om arbejdet.
  Senest har undersøgelser af vand, jordbund og luft i området vist, at kemikalieniveauerne er begyndt at normalisere sig, og derfor er håbet for, at miljøet ikke har taget varig skade, lysegrønt.
  Frackings forbandelse eller frelse

  Fotos: Fracktracker

 10. avatar
  Tante Grønn
  17/09-14, 15.06

  Over 70,000 Fish & Aquatic Creatures Killed by Pollution from Ohio Frack Well Fire
  by DUANE NICHOLS on JULY 22, 2014
  Evidence shows that frack well site fire polluted creek & killed fish and other creatures

  From an Article by Casey Junkins, Wheeling Intelligencer, July 22, 2014

  Article Photos: An EPA report states that about 70,000 fish and other aquatic life were found dead near the Statoil Eisenbarth well pad and Opossum Creek in Monroe County following the June 28 fire.

  HANNIBAL – Water samples of runoff taken shortly a June 28 fire at a Monroe County natural gas drilling site show the presence of many fracking chemicals and resulted in roughly 70,000 dead fish and other aquatic life.

  Regulators counted roughly 70,000 dead fish, frogs, crayfish, salamanders and other aquatic after the accident at the Statoil Eisenbarth well pad. Environmental Protection Agency documents state tests show the presence of benzene, ethylbenzene, xylenes, toluene, and pyrene – all chemicals commonly used during well fracking.

  “It is a significant incident,” said, Bethany McCorkle, spokeswoman for the Ohio Department of Natural Resources, which oversees the permitting and spacing of natural gas wells in the Buckeye State. “However, our investigation is not yet complete.”

  “I went to the site myself to take some photos,” said Nathan Johnson, an attorney representing the Ohio Environmental Council. “There are lots of dead bluegill, smallmouth bass and minnows. I couldn’t walk without stepping on a dead minnow.” The EPA report shows water readings in Opossum Creek have since returned to normal, while regulators found no pollution or dead fish in the Ohio River.

  Upon reporting to the scene June 28, federal regulators reported numerous fires were observed across the well pad and a well head was observed releasing flowback water. The EPA report states Statoil hired international oilfield services giant Halliburton to drill and frack at the Eisenbarth pad.

  McCorkle said Halliburton and Statoil promptly provided information regarding the chemicals on-site. “We asked for the reports June 30 and got them June 30,” she said. McCorkle said the fire appeared to begin when a hose malfunctioned in the middle of a fracking job. The fire spread to a total of 20 trucks. She said no workers or residents reported injuries, but about 20 homes living near the well evacuated as a precautionary measure.

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Subject: Halliburton delayed releasing details on fracking chemicals after OH spill

  A fracking company made federal and state agencies that oversee drinking-water safety wait days before it shared a list of toxic chemicals that spilled from a drilling site into a tributary of the Ohio River.

  Although the spill following a fire on June 28 at the Statoil North America well pad in Monroe County stretched 5 miles along the creek and killed more than 70,000 fish and wildlife, state officials said they do not believe drinking water was affected.

  By the time federal and state EPA officials were given the full list, those chemicals likely flowed past towns along the Ohio River that draw in drinking water.

  Kirsten Henriksen, a spokeswoman for Statoil, said the company hired an outside toxicology firm to test both the creek and the Ohio River for toxic chemicals. None were found in the Ohio River, she said.

  Isn’t that a typical O & G company approach that — the company waits for their own toxicology reports to determine whether and when to report it? This may be or should be criminal behavior.

  Reference: Article by Laura Arenschield, Columbus Dispatch, July 21, 2014 entitled:

  “Halliburton delayed releasing details on fracking chemicals after Monroe County spill.”

  http://www.frackcheckwv.net/2014/07/22/over-70000-fish-aquatic-creatures-killed-by-pollution-from-ohio-frack-well-fire/

 11. avatar
  15/03-15, 23.00

  Har en ny artikkel om Statoil og fracking i siste nummer av Gatenytt.
  http://gatenytt.no/wp-content/uploads/2015/02/GN_nr2_Ole-Seifert-Fracking.pdf

 12. avatar
  23/10-15, 09.57

  Kina oppfordrer til ro i løpet N KoreaK parajumpers jakke nettbutikk ina har anket for rolig parajumpers jakke norge etter Nord-Koreas kunngjøring om at det planlegges å teste en atombombe.’Vi håper at Nord-Korea vil utøve nødvendig ro og tilbakeholdenhet’, en UD-talsmann sa, oppfordr canada goose jakke er andre stater til ikke å eskalere spenninger.USA har allerede antyd

 13. avatar
  28/02-17, 15.11

  Forensic profiler reveals details about thr salomon speedcross 3 australia eeA crimina salomon trail running series l profiler has revealed details about the person police suspect may have abducted toddler William Tyrrell from his grandmother’s home in Kendall 12 months ago.Key points:Criminal profiler salomon canada store reveals details about Tyrrell abductionSays it appears to

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.