Inn med rotforsterkning — ut med GMO

Den desidert beste metoden for å få frem rekordavlinger i jordbruket på er økologiske SRI, ikke med genmanipulerte planter. Samtidig kan det gi en besparelse på 80-90% frø. Gode grunner til å holde seg unna genmanipulerte frø som gjør mange  jordbrukere til slaver av patenter og bioteknologiske selskaper.

Click here for english version

SRI kan øke avlingene fenomenalt. Til venstre SRI-ris, vanlig ris til høyre. Foto: Amrik Singh.

I år er det 30 år siden System of Root Intensification (SRI) eller rotforsterkning på godt norsk, ble utviklet. I 1983 kom den franske agronomen og jesuitt-presten Henry de Laulaníe  frem til denne metoden på Madagaskar. Etterhvert har metoden kommet mer og mer frem i lyset, ikke minst siden den har blitt brukt med stort hell i mange fattige land. Det gikk som en farsott i media rundt årsskiftet om risbonden i India som hadde rekordstor avling på sin lille jordlapp i 2012. Det var den unge risbonden Sumant Kumar fra den fattige provinsen Bihar som stod for denne avlingen. Fire-fem tonn ris per hektar var det vanlige —verdensgjennomsnittet ligger på 4. Ikke bare var riskornene større enn vanlig, men produksjonen på hans ene lille hektar kom opp i forbausende 22,4 tonn! Dette var en ny verdensrekord og langt bedre enn noen gmo-risavling noensinne har klart. Andre bønder i Bihar-distriktet som også hadde brukt SRI, kunne melde om rekordavlinger rundt 17-18 tonn. Verdt å merke seg er at Sumant Kumar ikke brukte kunstgjødsel eller sprøytemidler, kun naturlig gjødsel fra egen gård. Bihar blir nå omtalt som senter for den nye, grønne grasrot revolusjonen og staten planlegger en økonomisk innsprøytning på $50 millioner til SRI. 

Mediefokuset på Kumars rekordavling gjør at mange  tror at dette er en metode som bare egner seg for ris.  Brukt på ikke -rotfrukter, blir det kalt System of Crop Intensification (SCI). SRI/SCI setter grensesprengende rekorder for avlingene. Dette gjelder bl.a.hvete, poteter, soyabønner, kidney beans, linser, erter, sennepsplanter,  sukkerrør, yams, tomater, hvitløk, aubergine og mange andre matnyttige planter. 


Grunnprinsippene i SRI:

– Nøye administrert dyrking av spirer

– Tidlig omplanting av 8 til 15 dager gamle frøplanter

– Enkle utplantinger med stor avstand  

– Tidlig og regelmessig luking

– Nøye kontrollert vannforvaltning

– Anvendelse av naturlig kompost i størst mulig grad

Hver for seg har disse metodene har vært brukt  i lange tider. Sammen utgjør de en kraftig metode. Den største fordelen er at økende avkastning oppnås ved å bruke mindre vann og lokale varianter. Mengden med frø blir også sterkt redusert — opptil 80-90%**. Verken kunstgjødsel eller sprøytemidler er påkrevet. 

«Farmers use less seeds, less water and less chemicals but they get more without having to invest more. This is revolutionary,» sier Dr. Surendra Chaurassa fra Bihar’s agriculture ministry. «I did not believe it to start with, but now I think it can potentially change the way everyone farms. I would want every state to promote it. If we get 30-40% increase in yields, that is more than enough to recommend it.»**

De siste ti årene har det vært publisert rundt 250 vitenskapelige fagartikler om SRI. Man regner med at et sted mellom fire og fem millioner jordbrukere benytter SRI idag, med god støtte fra  myndigheten i land som Kina, India, Indonesia, Cambodia, Vietnam og Sri Lanka.


Økologisk jordbruk kontra genmanipulerte avlinger (gmo)

I åresvis har det kommet uttalelser om at økologisk jordbruk kan øke jordbruksproduksjonen, ikke minst i fattige land. Selv om enkelte sår tvil om effekten og utbyttet spesielt på kort sikt ved økologisk jordbruk, viser resultatene noe annet. Både hva gjelder størrelsen på avlinger såvel som jordforbedring. Flere og flere agronomer og jordbrukseksperter mener nå at økologisk jordbruk ikke bare kan øke produksjonen , men kanskje er den eneste løsningen for å utrydde sult og hungersnød***. Hva gjelder skepsisen til økologisk jorbruk, bør man bære i minne gmo-frøprodusentenes posisjon. De er økonomiske giganter som bruker enorme midler på lobbyvirksomhet. Mye av dette kan minne om tobakksprodusentenes kamp for å bevise at røyking, ikke minst passiv røyking (etterhvert) ikke var farlig (se forøvrig Klimaskeptikernes hevn, GA 188/201), med betalte forskeres uttalelser. Når man vet at Monsanto har brukt leiesoldater fra tidligere Blackwater til å infiltrere anti-gmo-grupper, er det nærliggende å betvile at deres mål er for alles vé og vel, men snarere er rene økonomiske mål og ønske om størst mulig gevinst****. Monsanto som er den største produsenten og markedsleder av genmodifiserte frø, har også en historie som er verdt og merke seg og som understreker at folkets vé og vel neppe er sentralt i deres prinsipper (se illustrasjon). Ifølge en FN-rapport i  mars 2011, har økologisk dyrking potensiale til å doble matvareproduksjonen iløpet av 10 år.


Gmo – so last millenium

Gjør det noe om befolkningen blir sykere og sykere? Eller er det bare en herlig gevinst som sysselsetter flere og skaper arbeidsplasser, omsetning og fortjeneste? Røde blodceller blir ødelagt av genmodifiserte avlinger fra frøprodusenten,  kjemigiganten og bioteknologikonsernet Monsanto, viser nye funn. «Scientists tested levels ranging from 27 mg to 270 mg over a seven day period, it was remarkably evident that the Cry toxins were hemotoxic, even at the lowest doses administered. Hemotoxins destroy red blood cells, disrupt blood clotting and cause organ degeneration and tissue damage.»******  En annen studie som ble utført over to år, en normal livssyklus for en rotte, i motsetning til normalt foreskrevne 90 dager( USA), viste også økning av kreft og tidligere død enn kontrollgruppen Studien ble ledet av professor i molekylær biologi , Gilles-Eric Séralini, ved universitetet i Caen i Frankrike. Studien møtte enorm motbør da den kom ifjor. Pussig nok var de sterkeste motstanderne også nært tilknyttet Monsanto og andre gmo-selskaper… *****

Dessverre er det enda lite som vites om langtidseffektene av gmo. Enkelte studier indikerer at gmo kan føre til sterilitet. Føre var-prinsippet burde gjelde. Gateavisa advarte mot genmanipulering allerede i 1989 (jubileumsnummer 126/1989). 

Argumentene for gmo har bl.a. vært å få frem økte avlinger og redusert bruk av sprøytemidler. De argumentene har ingen gyldighet lengre. Større avlinger uten bruk av sprøytemidler skjer IKKE ved gmo, men ved sunn, økologisk dyrking. 80% av verdens gmo-avlinger er fremstilt for å tåle store doser sprøytemidler. Bioteknologinemda nevner også bedre smak, konsistens eller utseende. Dét kan tenkes stemmer, men hvor sunt er det med en tomat som holder seg frisk i månedsvis? Brytes den ned i kroppen tilsvarende sakte? Genteknologiloven regulerer bruken av genmodifiserte organismer og matvarer i Norge. Der står det at fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer skal utføres på en etisk forsvarlig måte, være nyttig for samfunnet og det skal være i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Hvordan vurderes disse kriteriene? Hva regnes for eksempel som nyttig for samfunnet? Er aksjonærenes gevinst viktigere enn folkehelsen? Bærekraftig utvikling skjer neppe via å ødelegge artsmangfoldet som vil skje ved utstrakt bruk av gm-frø. 

 

  ☮ ☮ ☮☮ ☮ ☮☮ ☮ ☮☮ ☮ ☮

 

Lørdag 25.mai er global aksjonsdag mot Monsanto. Monsanto antas å kontrollere rundt 90% av alle gm-avlinger. Her er Fb-gruppene for demonstrasjonen i Oslo https://www.facebook.com/events/474640872609345/?ref=br_tf   og for Oppland https://www.facebook.com/events/460803713999697/?ref=br_tf

 

 

 

*) http://sri.ciifad.cornell.edu/aboutsri/FAQs.html

 **) http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/feb/16/india-rice-farmers-revolution

***)  http://www.worldwatch.org/node/4060

***) http://ourworld.unu.edu/en/how-millions-of-farmers-are-advancing-agriculture-for-themselves/

****) http://www.digitaljournal.com/article/297701 Monsanto hired mercenary Blackwater to infiltrate anti-GMO groups

*****) http://www.guardian.co.uk/environment/2012/sep/28/study-gm-maize-cancer

******) http://www.collective-evolution.com/2013/05/11/scientists-discover-bt-toxins-found-in-monsanto-crops-damage-red-blood-cells/

 

http://www.foodwewant.org/esl/News/System-of-rice-intensification-SRI

http://www.ecowalkthetalk.com/blog/2011/05/02/un-report-ecological-farming-can-feed-the-world/

http://www.forskning.no/artikler/2012/august/332181

http://www.foodwewant.org/esl/News/System-of-rice-intensification-SRI

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/mar/08/eco-farming-double-food-output

 http://www.srfood.org/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/1174-report-agroecology-and-the-right-to-food

http://www.ecowalkthetalk.com/blog/2011/05/02/un-report-ecological-farming-can-feed-the-world/

 http://www.huffingtonpost.com/2013/02/13/genetically-modified-seed-patent-report_n_2678837.html

http://www.irri.org/index.php?option%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26id%3D12487:another-new-rice-yield-record?-let

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
avatar

Seifert

Begynte i redaksjonen rundt årskiftet 1986/87 under Glasnost-perioden. Var aktivt redaksjonsmedlem frem til utpå 90-tallet (1994?). Etter den tid innom iblant for å motivere og anspore sittende redaksjon. Har vært med på Glasnost; Gateavisa; lydbøker på kassett; Gateplate som en del av redaksjonsbandet Fake:Stammen; bedrevet Anarkistisk Salong og ansvarlig for det legendariske Gateavisa Rave på Månefisken i 1990. Deltok aktivt igjen i redaksjonen fra 2009 og ut 2011 hvor jeg både skrev og også produserte innslag for Gateavisa-TV, sendt via Frikanalen. Skrevet både under pseudonym og fullt navn. De fleste av mine nyere bidrag er oversatt til engelsk og finnes på min blogg http://futopiapress.wordpress.com/ og/eller under “Notes” på min Facebook-side. Foruten å skrive, har jeg vært aktiv billedkunstner siden slutten av 80-tallet, med utstillinger både i inn og utland. I Kina hadde jeg tre utstillinger med varighet totalt i tre og et halvt år. Bildene mine kan bl.a. sees på min hjemmeside www.seifert.no eller på min Art Page på Facebook: Ole A. Seifert — Art For Art Sake og ellers på diverse andre kunst- og gallerisider på nett. Litt mer om meg, min filosofi og kunsten min kan sees på YouTube: www.youtube.com/watch?v=ZbdbfMUTgmE 

Tags:

  9 comments for “Inn med rotforsterkning — ut med GMO

 1. avatar
  23/05-13, 17.49

  Could the global tide in support of GMOs be turning? A new report reveals that the formerly pro-GMO Chinese government, one of the largest consumers of GMO food crops in the world, is beginning to crack down on GM corn shipments from the US that have not followed appropriate biosafety regulations.

  According to a news brief released today by GMWatch.org, China destroyed three shipments of GM corn imported from the US. GMWatch.org reported:

  «The law says that the [Chinese] Ministry of Agriculture must require environmental and food safety tests to be carried out by Chinese institutions, in order to verify data provided by the seed developer. All these documents must be reviewed by the National Biosafety Committee before the MOA can issue a safety certificate. Yet these shipments of US corn did not have the relevant safety certificates and approval documents, according to the news reports below.»

  The first two shipments are referenced on the website of the Zhuhai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, confirming that two illegal GM corn shipments entered Wanzai Port in Zhuhai City on May 7th, and were subsequently destroyed:

  Recently, during inspection and quarantine of imported food from USA by a certain company, the Wanzai Office of Zhuhai Inspection and Quarantine Bureau (in Guangdong Province in the south of China) detected two shipments containing GM corn products, which are not in compliance with China’s «Entry and Exit of Genetically Modified Products Inspection and Quarantine Management Approach». The Office destroyed the two shipments of corn according to the provisions.*

  http://www.greenmedinfo.com/blog/breaking-news-china-destroys-3-us-shipments-gm-corn-a

 2. avatar
  20/07-16, 12.43

  Okay I’m covcnined. Let’s put it to action.

 3. avatar
  24/10-16, 13.57

  That’s the perfect insight in a thread like this.

 4. avatar
  03/11-16, 13.40

  This is so true for all of us struggling writers. I cure my sleepless nights by getting up at 4am. Hang in there, Vicky. The best medicine you can give yourself is to believe that you will be successful, and to be willing to do what it takes to get where you want to be.

 5. avatar
  15/11-16, 00.27

  I wonder if it would make any difference to take out the best and worst out of the categories. Say, take out the top 5% and bottom 5%… kick the extremes to the curb for a minute. Doesn’t D-Berri have some draft>>>>>production models? I think time-of-service-pre-nba (or age) was statistically insignificant, but I might be wrong.

 6. avatar
  30/12-16, 20.06

  njn, cizí jména, na ty už hlavu nemám vůbec … Zkusím to jeÅ¡tÄ› jednou projet, ono človÄ›k po sobÄ› ty chyby tolik nevidí…Jinak asi tolik k obsahu – celé sem to znova louskal asi půl roku zpátky, od jedničky po sedmičku…. Ale vzhledem k tomu, že kdyby sem mÄ›l vyjnemovat každičkou vÄ›tu, která tam chybí, byl by článek desetkrát delší. A navíc dvojku sem si už kvůli delší dobÄ› od čtení nepamatoval na detaily…A dík za pochvalu, důvod k tomu, aby sem hnul s dalším článkem

 7. avatar
  17/01-17, 14.29

  Kult bilde! Du finner alltids rammer på Ikea til en billig penge.Veldig fin header. Jeg liker det enkelt. Kom dere i havn med kjøkkenplanleggingen forresten?Klem fra meg

 8. avatar
  14/02-17, 18.06

  A polling organisation (can’t remember which one) pulled exactly this stunt in the UK. Surveyed people’s attitudes to BNP policies without telling them the policies’ origin. Something over 60% agreed with them.Would they vote BNP? Oh no.

 9. avatar
  01/03-17, 07.33

  Apparently this is what the esteemed Willis was talkin’ ’bout.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.