avatar

Gateavisa

Folket under havet

Nederland er et merkelig sted. Ut av sand, leire, vann og et mildt klima har de laget en helt menneskeskapt verden, nytt land fra havbunnen. Men det mest interessante er deres store evne til å få til det på en hyggelig måte. Lite interessant natur, men desto mer kultur…

Hvorfor psykedelika?

Hvorfor skriver vi stadig om psykedeliske rusmidler i Gateavisa? Er nå det så viktig, har de noen verdi utover noen timers fyrverkeri i sanser, følelser og tanker?

Ja! Merkelig, men ofte fører de til varige forandringer som er en fordel for brukeren – og indirekte for vår hardt prøvede planet… Read on!

Nytt Gateavisa

Endelig er en ny utgave av Gateavisa ferdig! Rykende fersk fra trykkeriet, og stappfull av interessant og irriterende stoff – 100% rent, ingen kommersielle reklamer. Som vanlig får du en bred blanding av skjeve synsvinkler, humor, tegneserier og blodig alvor

Løp og kjøp!

En gratis smaksprøve fra blekka følger under: «Hjemme hos en dealer»

EU: Datalagrings-direktivet er ulovlig!

Datalagrings-direktivet fra EU innebar at all bruk av mobil, epost og surfing på nett skulle loggføres: hvem som kontaktet hvem, når, og også hvor brukeren var ved bruk av mobilt utstyr. Det skulle innføres i Norge fra 1/7-2015, men nå har EUs egen domstol bestemt at direktivet er ulovlig