Støtt Bobby Seale

Svinestaten USA driver for øyeblikket en voldsom terror mot alle progressive folk og grupper, ikke minst Black Panter Party. Partiets medlemmer blir drept, rundjult, trakassert, arrestert, utskjelt og forhånet. Partiets ledende folk blir satt inn på falske anklager. Partiets formann Bobby Seale, står nå for retten med trussel om dødsdom over hodet. Ingen bør være i tvil om at dødsdommen vil bli iverksatt dersom svinene har en sjanse til det.

Brødre og søstre, progressive folk, gjør Bobby Seales sake til din egen. Send protestbrev til president Nixon, og sympatierklæringer og penger til "The Bobby Seale Legal Defense fund", 341, Market Street, San Fransisco, California, USA.

Jean Genet sier:" Alle er med på å skape revolusjonen" Det nye er det, at den revolusjonere kjerne i en nasjon, hvor de hvite har flertallet, er innesluttet i det svarte samfunnet. Vi må derfor ha det klart for oss at revolusjonens ledere er Cleaver, Newton, og Seale. Vi må redde Bobby Seale, fordi vi må redde Black Panter Party. FORDI vi må redde den revolusjonære ånd i AmeriKKKa.

(Ramparts, 1970)

FREE BOBBY SEALE!

 

Tilbake til GA index