Å LAGE EN BOKCAFE
Bokcafeen Jaap
I Arbeidskollektivets lokaler i Hjelmsgt. 3 finnes det et bokutsalg med det noe egenartede navn "Jaap van Huyssmands Minde". Det ble grunnlagt høsten 72 , hadde da knapt hundre bøker og holdt til i et hjørne av spiserommet.Ved juletider flyttet det inn i et rom for seg selv, og har etterhvert dekket veggene med hyller fulle av bøker, dikthefter, undergrunnsblader og annen litteratur.
Gateavisa har stilt en av initiativtagerne, Tom Knutzen, noen spørsmål:
- Mange har reagert over det merkelige navnet deres, hva betyr det egentlig?
- I tredveårene skrev forfatteren Øvre Richter Frich det jeg tror er de eneste rene fascistiske underholdningsromaner som er utgitt i Norge. En av heltene hans var den blonde, nordiske kjempe Jonas Fjeld, som bekjempet alle slags spagetthispisende, svartsmuskede anarkister. Jaap van H. var en av disse og vi har villet minne ham på en litt annen måte enn Richter Frichs, ved å kalleopp bokutsalg et vårt etter ham.
- Hvorfor driver dere egentlig med dette?
- Vi ønsker å skape et frihetlig miliø, formidle frihetlig sosialistisk litteratur og teori, samtidig som vi vil arbeide for at den gryende anarkistbevegelsen i Norge virkelig skal kunne bli slagkraftig.
Marxist-leninister er ikke de eneste sosialister, og vi vil forsøke å vise at vår sosialisme er mer i overenstemmelse med folks tanker og behov enn de dogmatiske teoriene til AKP, trotskistene osv.
- Men dere selger annen litteratur?
- Ja, vi selger også endel som ligger nær opp til den frihetlige. Vi ønsker å ha et så bredt utvalg som mulig slik at folk selv kan velge hva de vil tro, men vi sørger alltid for å ha en klar frihetlig sosialistisk linje.
- Hvordan er dere organisert?
- Kollektivt, og på medlemsbasis. Hvert medlem skyter inn penger, arbeidskraft. Vi har ganske stram indre disiplin, det er mye å gjøre i et bokutsalg og det er derfor viktig at alle jobber, ikke bare kommer hit nå og da.
Hver uke har vi allmannamøte, hvor vi avgjør alle store saker, bestemmer hvilke bøker vi skal bestille osv. Allmannamøtet er også nødvendig for at alle skal få vite hva som skjer. I en organisasjon som vår er det viktig at ingen plutselig sitter med all oversikt alene, og derfor får en slags status som "leder".
- Har dere hatt noen spesielle problemer?
- Etableringsfasen var det vanskeligste: Vi hadde dårlig økonomi, få bøker og vi hadde ikke utviklet et skikkelig organisasjonssystem. Økonomien ja, den er fremdeles vanskelig, men vi klarer oss. Vi tar litt
fortjeneste på bøkene, for å dekke faste utgifter som husleie, strøm, og for å ha penger til å øke utvalget.
Men vi gjør ikke dette bare for å selge bøker, man kan komme hit og drikke te, prate, diskutere og kose seg. Vi legger ikke noe kjøpepress på folk slik en gjør i vanlige bokhandeler, og vi tror at de fleste reager positivt på en slik uformell form.
- Det har vært mye snakk om at Hjelmsgt 3 skal rives, men likevel har dere bestemt dere for å slå dere ned her. Kommentar?
- Vi har i grunnen tro på at huset vil få stå,og vi vil arbeide sammen med de andre gruppene i huset,for at det ikke skal rives. Det vil også være vanskelig for oss å skaffe nye lokaler.
- Ønsker? Frem tidsplaner? Lese
- Tja, vi ønsker jo at flere vil komme hit, og om noen vil støtte oss økonomisk så er vi jo akkurat ikke imot det.
Vi håper at vi kan begynne å utgifrihetlige pamfletter selv og har vage planer om, sammen med resten av Arbeidskollektivet, å skaffe oss en liten offset-maskin, men det blir vel lenge til.
Ellers vil vi oppfordre folk i andre byer til å begynne bokcafeér selv. Det er virkelig et stort behov for dem. Alt en trenger er et rom å være i, noen gamle møbler, bokhyller, litt penger til å kjøpe de første bøkene for, kanskje en kokeplate, og hvis en kan få tak i en stensilmaskin står en virkelig sterkt. Vi gir gjerne råd til folk som tenker på å begynne selv, og har adresser til mange utenlandske forlag etc. hvor en kan få billige og interessante bøker.

Radagast

 

Tilbake til index
Tilbake til GA-index
Til Bokcafeen Jaap