GA-logo Nummer 8-77

 

TVANGS-INNLAGT

 

Forside 8-77

Noe av innholdet...

 • Husløse erobrer vestkant-villa - okkupasjonen av Majorstuveien 7
 • Djurlandskollektivene - 75 kollektive gårdsbruk i Danmark
 • Norsk forsvarsministerhistorie - hva kan en forsvarsminister utrette?
 • Ny anarkistorganisasjon -ANORG oppstår
 • "Jeg er sosialist fordi jeg vil ha orden"
 • LO - solidaritet med seg selv
 • Stille tanker fra en kontorpult - rapport fra arbeidslivet
 • Arild Nyquist - "Salatspiseren"
 • Innafor murene
 • Kinks - kontroversielle klovner
 • Antibiotika som sukkertøyy

 

 

 

 • Redax: Chr. Vennerød, J. Rustad