GA-logo Nummer 9-77

Bymiljø

 

Forside 9-77

Noe av innholdet...

 • Opprør mot folkevalgte vandaler
 • Ta rotta på bolighaiene
 • Miljøaksjonen av de 13. oktober
 • Murray Bookchin: Byen - fabrikk eller sosialt landskap?
 • Intervju med oslos fremste original: Peder Gunvold Hermansen
 • Bygeriljaen Lumbago
 • Ungarn ´56: Arbeideroppstand mot stalinisme
 • Vest-tyskland: demokrati med stolte tradisjoner?
 • Vest-tyskland: Hvem følger tradisjonene?
 • Rir Marx de levendes hjerner som en mare?
 • Sorte bøker og grønn te: Bokcafeen Jaap van Huyssmands Minde

 

 

 

 • Redax: B. Berge, Chr. Vennerød, G. Reite, H. Gaarder, M. Eriksen, E. Aase, J. Rustad, S. Morgenstierne