Status i Norge i dag viser at landet inneholder ca. 2 millioner sykler og ca. 1 million biler. Dette er tall som stat og kommune tydeligvis ikke finner særlig oppløftende.
For å stimulere til økt privatbilisme skal elleve nye parkeringshus bygges i Oslo
sentrum. Mer eksos og nye hestekrefter vil nok jage syklistene bort for godt.
Samtidig økes billettprisene på buss og trikk.
Bare i løpet av de aller første ukene skal enkeltbillettene gå opp til 3,50 og månedskortene opp til 105 kroner.
Det er med andre ord ikke bare syklistene man er ute etter, men rett og slett "myke" trafikanter generelt.

Midt i rush-tiden den 13. oktober aksjonerte et par hundre av de menneskene som fortsatt går eller sykler i gatene, mot statens bilismepolitikk.
Med kroppene sine som barrikader laget de en effektiv sperremur mot all gjennomgangstrafikk opp den høyt belastede Rådhusgata.
Trafikken stoppet prompte utover mot Bjørvika og inn til Østbanen. Tusenvis av biler ble berørt", kunne VGs reporter fortelle neste dag.
Aksjonistenes løpesedler etterlot ingen tvil om standpunkt:
-Nei til massebilisme
-Bedre og billigere kollektivtransport
-Stans bymotorveiplanene en gang for alle
-Nei til parkeringshus
-Arbeidsplasser der folk bor
-Bilfri by

Flagrende paroler ble heist over veien, det ble sunget og ropt slagord.
Menneskene i de impliserte bilene fikk boller med rosiner i.
Etter omkring en halv time kom politiet med hestene sine, og den "ulovlige" demonstrasjonen ble dermed delvis oppløst, selv om bilkøen ble holdt tilbake enda en halvtimes tid.
Noen av antibilistene ble tauet inn. Det kan bemerkes at det var vernepliktig militærpoliti som tok hånd om et par av dem.
Et kort oppsummeringsmøte i Slottsparken ettepå konkluderte med at aksjonen hadde fungert tilfredsstillende.
Noen småkritiske synspunkter kom likevel fram:
"Aksjonen burde vært lagt til et kryss lenger unna politiets stall på Akershus."
"Aksjonen burde ha vært mer mobil. Dvs. kunne ha oppløst seg i det politihestene kom til for sa igjen å ha samlet seg på et nytt sted i byen og laget nye barrikader gjerne tre og fire ganger."

Forslag til oppfølgelse:
"Dette er en demonstrasjon som burde kunne gjennomføres relativt ofte. Den kan rett og slett etablere seg som en fare som privatbilister må regne med å bli utsatt for, når de tar bilen
sin inn i byen."

Bjørn Rosin

 
Vernepliktigesoldater mot
demonstranter:HELT LEGALT

...går det fram av en telefonrunde Gateavisa har hatt med diverse høye offiserer i Forsvaret.

Under Bilfri By-deinonstrasjonen i Rådhusgata 13. oktober ble to av aksjonistene brakt inn til Viktoria. Terrasse av menige soldater fra Forsvarets militærpoliti.
At militære styrker settes inn mot demonstranter eller streikende er et relativt ukjent fenomen i etterkrigens Norge. I tredveårene derimot var det ofte vanlig praksis å ordne arbeidskonflikter på den måten.
I 1972 offentliggjorde imidlertid Narve Trædal, en betrodd menig soldat, en del dokumenter som skulle vise at forsvaret ikke har hatt til hensikt å oppgi sitt gamle geskjeft. Dokumentene fortalte i detalj om øvelsesprogrammer som var rettet mot fiktive streikende arbeidere og politiske demonstrasjoner. Saken gled imidlertid bort i det oliven-grønne da Forsvaret under påtale fra Forsvars- og Justisministeren lovet å "skjerpe" seg.
Nå har altså vernepliktige soldater igjen blitt satt inn mot demonstranter. Vi vet også at politiet ble assistert av militærpolitiet under okkupasjonen av Hammersborg.
Sjefen for Militærpolitiet på Akershus, kommandant Paulsen, kommenterer saken med at det kan oppstå situasjoner hvor politiet trenger bistand, og da er det både rett og riktig at man benytter seg av militærpolitiet.
Adjutant Børresen ved Forsvarssjefens kontor kan vanskelig si noe fra eller til, men han synes det høres rart ut og peker på at dette normalt sett ikke burde forekomme.
Han henviser til redaktør Lundgaard på Forsvarets Pressetjeneste. Han igjen ber oss vente en halv times tid slik at man kan få undersøkt saken.
En viss hr. Haakenstad tar telefonen andre gang, og han åpner med å bekrefte at jo, militærpolitiet har kjørt inn to demonstranter til Viktoria Terrasse 13. oktober.
Han sier videre at det er overveiende sannsynlig at det var vernepliktige som utførte oppdraget.
Vi -Så man kan altså sette vernepliktige soldater inn mot demonstranter.
Haa: -Det har man full adgang til så sant situasjonen krever det.
Vi: -Om nå en eller flere av disse soldatene hadde sympatisert med demonstrantene og derfor hadde nektet å være med på å anholde dem?
Ville vedkommende bli straffet?
Haa: -Dette er et hypotetisk spørsmål. Vi har aldri hatt problemer med vårt militærpoliti.
For om mulig å få litt balanse i saken ringte vi til Forsvarsministeren - som selvfølgelig var i et viktig departementsmøte.
Vi ble henvist til departementets pressetjeneste.
Dep. Press: -Når det skjer en bilulykke på en vei, har man plikt til å stoppe opp og hjelpe politiet og eventuelt sette sin bil til rådighet.
Vi: -Gjelder dette også for politiske demonstrasjoner?
Dep.press.: -Ja, det er ingen forskjell mellom bilulykker og demonstrasjoner. Politiet kan rekvirerer hjelp fra forbipasserende, sivile som militære. De som nekter, kan få sivil straff.
Vi sier ikke mer.

BjR

Fra vår politi-avlytting

Her følger avskrift av en konversasjon over Oslo-politiets radiosamband 13. oktober.
- Ledig bil i nærheten av Rådhusgt./Dronningensgt., over.
- D 30 er på Jernbanetorget, over.
- Ja, D 30, vi får melding fra drosjesentralen om at det er en 50-60 demonstranter som har satt seg ned i gata, nedi krysset Rådhusgt./Dronningensgt. - de går visst og deler ut noen wienerbrød også dere.
- Ja, nå har vi altså nettopp spist, men vi kan ta en tur bort likevel, over.
- Det er en drosje som har meldt dette, og det er en 50-60 stykker som har satt seg ned i gata.
- Mottatt - slutt.
- (pause)
- LK - D 30. Dette er LK. Over.
- Ja, det er riktig at det er en sånn sit down-demonstrasjon her nede i Rådhusgata/ Dronningensgata. Det er en 50 stykker som sitter midt i veien og skriker da - og de demonstrerer mot bilfri by og noe sånt noe da, og det er ikke noen mulighet for oss til å fjerne dem, over.
- Nei, vi tenkte vi skuffe få tak i en rytter og få vekk disse her, men det er foreløpig uten resultat, så du får bare holde deg i nærheten inntil videre, over.
- Ja. vi sitter i bilkøen her nede og ser på, foreløpig bare sitter de der og skriker, over.
- LK, det er D 30. Ja, nå har ryttera kommi og driver og valser rundt omkring i krysset der, så det ser ut som om det skal ordne seg snart.

Seinere ble det opplyst av politiet av det var omlag 100 demonstranter. Det ble opplyst at man skulle anholde så mange som mulig. Hundepatruljen skulle settes inn, 2 "majer" ble stasjonert like ved, fra flere stasjoner ble det bedt om å sette disponibelt mannskap til å vente. Vika, Grønland, Majorstua politikammer sendte ned biler og motorsyklister. Politiet snappet opp at det skulle være samling ved Nasjonalteatret stasjon og ba derfor bl.a. en motorsyklist om å følge etter. I alt fire ble arrestert. Det ble meldt at demonstrantene holdt "krigsråd" i Slottsparken. Det ble kommentert med at så lenge de er der er de "ufarlige", men folk skulle holde et våkent øye med hva som skjedde og vente med å melde seg tilbake på sine respektive lokalstasjoner til alt var oppløst. Etc ......


Tilbake til index
Tilbake til ga-index