Natta til 1. mai:
Del 2 - Heitere og heitere..!

Hva faen gjør disse menneskene har? Kan du fortelle meg det?
Tja, hvorfor er DU her? Hvis du ikke synes det er noen vits i å stå her er det jo frivillig, bare å gå...
Dette og lignende diskusjoner summer omkring meg. Vi befinner oss nedafor Slottsparken, det er natt til 1. mai, masse mennesker har dratt til byen for å "feire" årsdagen for "opprøret" i fjor, masse er har bare for å se på. Det er tent bål i krysset mellom Karl Johan og Fredriksgate, og det er sikkert 1500-2000 mennesker av alle kategorier tilstede.
Det er ikke noe synlig som samler folka, bortsett fra et ganske udefinerbart raseri mot politiet, samt at stort sett alle røyker hasj eller har befatning med stoffet. Dette er i hvert fall de eneste fellesnevnerene som virker åpenbare for majoriteten av dem som er her. Til stede er også noe som skal vise seg å være en haug riktig motbydelige provokatører, hvis eneste interesse tydelighvis er å lage bråk og provosere folk.
Deres heltemodige innsats med køller&klubber&kniver (til&med pistol) ble berømte i VG dagen etter. "De forsøkte å redde Lorentzen"...

Nok om dem, og tilbake til mainatta. Ettersom jeg kom tilbyen ganske seint (ca. 9) var det allerede laga bål, og masse folk stod og venta på "å slåss med purken". Ganske smart med bålet, i fjor holdt folk på å fryse fordervet, det gjorde sitt til at mange ble der de var i år. Folk blir lei av å vente. Det prates om de mest underlige ting, alle diskuterer alt, spanere sniker seg omkring og prøver å være anonyme, blir oppdaget og skygger banen fort som faen. Mange lurer på hvem som starta dette Noen sier Gateavisa andre sier AKP' noen mener det hele er laga av polti sjøl... Faktum er at ingen kjent gruppe står/sto bak "opptøyene" natta til første mai, men det ligger naturligvis for høyt for pressa å tenke slik. Når noe skjer Må jo noen organisere det.
Opptøyene natta til første mai hadde for majoriteten av dem som var med en hensikt: Nemlig å "ta" politiet, vise at man ikke gikk av veien for å ta igjen på en voldelig måte, folk ville vise raseri og frustrasjon. At dette ikke førte noe godt med seg er ikke å vente. Pressa slår opp det som skjedde, de faktiske hendelsene med litt overdrivelse, og besteborgeren samt stort sett alle de som ikke var der klør seg i hue og lurer på hvorfor i all verden folk kan finne på noe så dumt/nytteløst/latterlig/hva-er-vitsen-? osv.
Og med god grunn. Ingen som ikke DAGLIG opplever politiet i Oslo og dets trakassering av unge både med og uten stoffproblemer kan eller har ikke muligheter til å forstå hvorfor 1500 mennesker gidder å stå i fem timer og rope dritt til politiet for til slutt å bli gassa nesten i svime, og for noens vedkommende banka opp og arrestert. Det daglige liv på gata i Oslo blir nemlig ikke skildret i noen avis, det er det ingen andre enn de det berører som veit noe om... Dessuten var det som skjedde en markering i forhold til i fjor, hvor politiet ikke var så smarte, og viste sitt mest voldelige ansikt utad. Da ble det også hevdet et litt mer nyansert syn på tingene i pressa dagene etter, det ble i det minste gjort forsøk på å forstå ting fra flere sider, ikke bare avfeie alt som pøbel/ramp osv. Det ble skrevet om de to stoffmiljøene som eksisterte i byen den gang. Om hasjmiljøet i Slottsparken og det harde miljøet på Egertorget. Og ingen var vel uenig i at det var bra disse miljøene var adskilte. Mer kom ikke ut av det. Bortsett fra at politiet selvfølgelig fortsatte å jage folk ned fra parken og opp på Egertorget, og utover sommeren '78 opplevde byen en markant økning i antall sprøy tenarkomane. Noe vi tydelig ser avspeila i pressa i dag, med all skrivingen om det forferdelige narkotikaproblemet. Vi finner også økt kriminalitet, noe som ganske sikkert har en klar samenheng med økningen av folk som går på hard narkotika. En hasjrøyker er simpelthen ikke så hypp på dop at han blir desperat, raner gamle damer eller gjør innbrudd for å få penger. Men at dette er tilfelle for en sprøytenarkornan på kjøret, er det ingen tvil orn. M.a.o.: Selv om politiet og alle myndigheter som har noe å si sel vfølgelig vil benekte at dette er følgene av deres egne konkrete politikk, er de faktiske forhold ikke til å komme i fra.
Klart det er flere andre faktorer sorn spiller inn. Men jeg skulle likt å hørt myndigheter/politi uttale at utviklingen med blanding av disse to miljøene er ønskelig, og i tilfelle svare på hvorfor dette har vært deres praktiske politikk til nå.
Skulle nesten tro politiet drev bevisst politikk for å støtte opp under kravet til flere arbeidsplasser, større narkotikaavsnitt, mere spanere. Vi har jo stigende arbeidsløshet, og dette er kanskje en av løsningene på det? Skap større kriminalitet, og vi får behov for flere purker .. .
Det som skjedde natta til 1. mai hadde objektivt sett en funksjon, det legitimerte politiets krav om flere stillinger, bedre utstyr, høyere bevilgninger. Og alt som blir foretatt MOT politiet vil føre til det samme.
Skjønt vi skal være klar over en ting, jeg er i hvert fall sikker på det, at opprustninga av politiet hyler på hadde kommet uansett , bare litt saktere. Det er ikke VI eller noen handlinger mot politiet som fører til opprustinga, det kan i verste fall bare framskynde det littegrann.
Det er ingen som tror verden eller politiet blir bedre av at det blir gjort hærverk eller innbrudd i Lorentzens Colonial. Men det er også typisk at ingen av dem som har omtalt spørsmålet til nå har gjort forsøk på å stille spørsmålstegn ved hvorfor dette skjedde, og helt sikkert kommer til å skje igjen. Ingen har ennå klart å sette den økende politivolden (som sporadisk blir nevnt i avisene når det som skjer er FOR grovt) i relasjon til det som skjedde , ingen myndigheter fulgte opp det som ble skrevet om stoff, miljø og politi etter 1. mai i fjor.
Før det skjer noe radikalt i politiets behandling av ungdom/stoff/steder å være, vil slike "opptøyer" skje igjen, med verre og verre resultat, og med mer og mer voldelige midler. Dette er ikke noe profeti, men simpelthen en logisk konsekvens av samfunnets oppførsel overfor en stor ungdomsgruppe som til syvende og sist fungerer som ris til egen bak, i hvert fall på sosiaIbudsjettet.

Martine

Tilbake til index
Tilbake til GA index