GA-logo Nummer 6/7/8-79

 

Natta til 1. mai - Slottsparken

 

Forside 6/7/8-79

Noe av innholdet...

 • Trafikkaksjon
 • Anarkisme i praksis - Oslo 1. mai
 • Fest som politisk handling
 • Front-mot-front i Oslo namnsrett - hvem var den egentlige Faglig 1. mai Front?
 • Fra hippiekultur til alternativ kultur
 • Reisetips
 • Arbeidsfrie i alle land, foren eder!
 • Pirat prat - amatørradioer utveksler erfaringer
 • Klart vi tok Lorentzen - intervju med to aktivister fra natt til 1. mai
 • Natta til 1. mai del 2 - Referat av hva som virkelig skjedde
 • De unge blir yngre
 • Slåsskamp -79 - reis til Alta
 • Hjortejegeren - årets drittfilm?
 • Rock against communism/Plutonium über alles

 

 

 • Redax: B. Berge, C. Howells, G. Reite, J. Rognlien, F. Tveråmo, K. Vesje, Chr. Vennerød