Okkupasjon kan være så mangt. Graden av konfrontasjon med myndighetene varierer fra sted til sted. På Nørrebro i København har striden vært åpen. Utallige ganger har politi støtt sammen med okkupanter, og flere ganger har folk blitt skadd. Ennå er ingen drept. Men det kommer bare av flaks ifølge vår utsendte krigskorrespondent. Gjennom fem artikler belyser han her innsiden, utsiden, baksiden og bortsiden av BZ-BEVEGELSEN, avdeling Nørrebro.

Det er ikke helt enkelt for en utenforstående å danne seg et klart bilde av hvordan det er å bo i en BZelse. Man kan ringe på (hvis de har dørklokke) og lete etter noen (hvis de gidder åpne) til å spørre ut (hvis de orker, BZelser er nesten like godt stoff som blodskam og kongebryllup, så den Seriøse Pressa har intervjua dem halvt i hjel for lengst), men: Det er og blir turist-reportasje. Nedenstående er et forsøk på hededig turist-reportasje: Allotria og Den Lille Fjer (oppkalt etter hvert sitt vertshus) er to heller medtatte fire-etasjers leiegård som snart står aleine igjen i et kvartal som ellers er revet. Nedenfor Allotria ligger ingenting, ei gate og tvers over den ruiner, til venstre de nye mursteins blokkene der Byggeren en gang lå, til høyre den steinhaugen som var Gartnergade-BZelsen, ovenfor Allotria ligger Den Lille Fjer vegg i vegg, ovenfor Den Lille Fjer ligger tomta der Havnerock lå, nå valset flat. Bak de to BZatte leiegårdene ligger en nesten like BZatt bakgård, med barrikader og noen lave skur med mursteinlagre på takene.
Det å komme inn i husets øvre etasjer, der folk bor, er et problem for seg. Den vanlige veien inn går gjennom bak gården, opp en brannstige til et vindu i annen etasje og inn gjennom ei luke som vanligvis er låst fra innsida. Det er ingen ringeklokke ved luka, og vanligvis skal man hyle hest og lenge mens man hamrer i luka før noen eventuelt åpner. Det er sånne bygningsdetaljer, sammen med piggtråden i vinduene og "tanksperringen" foran hoveddøra, som har skapt uttrykket "Festning Allotria" som den Seriøse Pressa er så glad i. Vel inne står man overfor flere pro blemer. Finnes det noen slags ledelse her? En informasjonsgruppe, muligens, som på gamle Forsøksgym? Neimen om det gjør. Hvem er det som bor her og hvem er bare på besøk og hvem er journalister og hvor er alle BZerne? En hel del av dem er på jobb eller skole eller besøk hos venner. Noen sover eller snekrer eller maler eller bygger barrikader. Ganske mange prater eller hører på musikk. Umake stoler, improviserte bord, hemser, madrasser på gulvene. Ofte har hele bygget allmannamøte.
Jeg spurte meg fra til ei norsk jente som jeg hadde hørt skulle bo der (i fortsettelsen bare kalt Den Der Norske Jenta, da hun vil være anonym). Hun gikk med på å bli intervjua av Gateavisa ettersom ingen andre ville. Glad gikk jeg hjem med mine notater og maskinskrevdem. Da Den Der Norske Jenta fikk det endelige manuskriptet til gjennomlesing, ble hun merkelig lite begeistra. Det var ikke det hun hadde sagt og aldeles ikke det hun hadde ment. Men hun gikk med på å skrive hele greia om, beholdt mine spørsmål og skrev sine egne svar. Les og lær. Reaksjoner kan sendes til Den Der Norske Jenta, Allotria, Korsgade 45, Nørrebro, København. Arme postbud.

Øyvind Viestad


Allotria innenfra ­ Treffning 1382 ­ BZ din by
Hva de bygde på byggeren
Da de ryddet den subversive, Moskvainspirerte og helt igjennom terroristiske lekeplass Byggeren for noen år siden, var det for å få bygge sjøl. Mursteinsblokker av den relativt trivelige typen, med tre etasjer og veranda og en pen og ordentlig lekeplass foran.
Jeg spurte en fyr hva det kostet å bo der.
-Kom mer an på størrelsen.
-Si en vanlig kjernefamilie, ektepar med to unger.
-Det blir altså tre soverom - 3400 i måneden med strøm.
-Må man betale innskudd på toppen?
-Ja. Atten tusen.
- Er det dyrere enn i de gamle husene omkring her?
-Ja, det er det. En gammel leilig het på den størrelsen koster rundt 2000 i måneden.
-Så kan da umulig de nye blokkene være noe alternativ?
Fyren flirer. -Joda. Hvis man ikke liker å fryse om morgenen, så.
Disse mursteinsblokkene er det som kalles "sosial boligbygging". Det står i hvert fall på et slikt. Og de har sin funksjon: De skaffer folk som ikke er direkte fattige et varmere og mer kom fortabelt sted å bo. Det er ikke noe man skal blåse av. Men de skaffer ingen tak over hodet. Det må man skaffe sjøl.
 
Tilbake til index
Tilbake til GA-index