GA-logo Nummer 2-85

 

Åndssnobberi

 

Forside 2-85

Noe av innholdet...

 • Jeg tror på åndskapitalisme - intervju med en kunstnerspire
 • Hong Kong som reisemål
 • Wilhelm Reichs lære i praksis
 • KITCH
 • Evig liv - liten framgang (sukk)
 • Foreningen for fangers pårørende
 • Årets skuespill
 • Celleknusing - nødvendig for å bli hørt?
 • Kråker, fisk og løvetann - vestlandssurealisme og østlandsnaivitet
 • Det nye kjedebigamiet
 • Unasema Kiingereza? - gateavisas swahilikurs
 • Magi er å forandre virkeligheten
 • White Lord Jesus

 

 • Redax: Audun Engh, Geir Thomas Hyland Eriksen, Richard Kristensen, Jon Erland Madsen, Ole Ullern
 • Forside: Harald Medbøe