GA-logo

OSLO GATEAVIS. EI AVIS FOR FOLKET,
FOLKET I GATENE.
 
Dette er Gateavisas fødsel. To stensilerte ark. Bakgrunnen var den håpløse boligsituasjonen i Oslo. Galloperende priser og sleipe bolighaier, ikke så ulikt i dag. har i det heletatt noe forandret seg?

 

Text versjon
"Real thing"
Tilbake til GA index