MANIFEST

1. Det gamle huset i haven til eiendommen Sognsveien 10 ved vestre Aker kirke, har stått tom i lengre tid. I 1967 flyttet vistnok et eldre ektepar ut. Siden har huset stått umøblert, men fullt brukelig.

2. Huset eies av eiendomsmegler Erland Morud, Fr. Nansensplass 9. Folk som har villet leie huset har henvendt seg til hans kontor en rekke ganger i løpet av det siste årene. Hans kontordame har bare gitt svaret: "Husene disponeres av disponenten. Utleie kan ikke komme på tale". Noe skikkelig svar på hvorfor et tomt hus ikke kan leies ut, har det ikke vært mulig å få.

3. Boligmarkedet har skapt store vanskeligheter for en spesiell gruppe mennesker, dem med lav inntekt og dårlige muligheter til lån og kredit. Utviklingen på boligmarkedet, som ellers i samfunnet, tvinger folk til å bo i blokker og leiligheter med høye innskudd og høye leier.
Erland Morud er med på å støtte denne utviklingen. I Eugenies gate har Morud kjøpt en gammel trevilla. Nå blit villaen revet og en ny leiegård i høy standard blir ført opp. Innskuddene i det nye bygget blir uoverkommelige for folk med normale økonomiske muligheter. Trevillaen var i god stand, og ble bebodd inntil dagen før den ble revet.
Dette eksemplet er representativt for store deler av boligbyggingen. Istedenfor at sanneringsplanene blir gjennomført, blir hus, som etter vanlig standard er fullt beboelige, revet og erstattet med luksusleiligheter.

4. Dette er situasjonen som tvinger oss til å flytte inn i huset ved Hasselbakken. Vi vet selv hvilke vanskeligheter boligmarkedet i Oslo møter oss med. Skulle det bli umulig for oss å bo her, må vi intill videre flytte inn i et lignende tomt hus. Vi håper vi kan bo her inntil våre problemer er løst. Men vi tviler på at boligproblemet kan løses uten vesentlig forandring i selve strukturen på boligmarkedet.

5. Vi er villige til å betale en rimelig leie for det huset vi bebor. Vi er villige til å flytte ut hvis huset skal brukes til bolig for andre som er i en slik situasjon. Vi håper på naboenes støtte og vennskap.

Beboerene i Hasselbakken 2/Sognsveien 10

Mai, 1970

 

Tilbake til tekst
Tilbake til index
Tilbake til GA index