Oslo Gateavis, nr 1, juni 1970

Boligløse okkuperer tomme hus i Oslo området.

I løpet av våren er flere aksjoner satt i verk fra de boligløses side. En kan regne med at hver natt ligger et par hundre mennesker ute, bare her i byen. Enda fler hundre tilbringer natten på såkalte herberger og steder hvor uteliggere kan få sove en natt eller to. Detil bor en hel haug i kondemnerte og falleferdige gårder. Disse forholda må sees i sammenheng med boligpolitikken forøvrig, og utviklinga ihele samfunnet.

Vi kan også regne med at svært lite vil bli gjort for å bedre på forholda - fra myndighetenes side. Utviklinga her og andre steder henger nøye sammen med hvordan fremtida vil arte seg for folk som ikke har store penger å gå ut i fra. Vi kan ikke lenger gå på den løgnen om at detter er visse små "skjevheter" som vil bli rettet opp så snart de blir oppdaga. Kreftene bak denne utviklinga har diametralt motsatte interesser, som går i mot folk som i dag er i bolignød. Vi som følgelig er i samme båt må ta konsekvensen av dette.

Vi må rette vår kamp mot boligspekulantene, mot eiendomsmeklerene, mot stat og kommune, mot banker, og kredittinstitusjoner. På kort sikt må arbeidet bestå i å ruste oss sjøl i kunnskap og erfaring om hvor fienden står. Et av våre kampmidler må være okkupasjon. Okkupasjon er satt i verk på forskjellige steder rundt om i byen, riktignok med relativt dårlig resultat. Men i tida fremover vil nok flere støtte opp om aksjonene. Som første skritt vil vi nevne noen adresser til tomme eller kondemnerte eiendommer.

Vi ville være glade for å få opplysninger om flere steder som kan settes opp på lista, eller om hvordan det går med de stedene som allerede er oppført.

Det vil i nærmeste fremtid bli satt i gang en bredt planlagt okkupasjon, muligens av et av de stedene som er nevnt ovenfor. Etteretninger blir gjort kjent bl.a. gjennom avisa her. Se forøvrig art. s. 2, om okkupasjon


OSLO GATEAVIS. EI AVIS FOR FOLKET,
FOLKET I GATENE.

Denne avisas hovedoppgave er å utkomme så ofte det er behov for det, uhindra av tidkrevende og komplisert trykking, og på den måten være et kommunikasjonsmiddel mellom folk i gatene.

Av naturlige grunner har de få progresive avisene som utgis i Oslo, ikke kapasitet til å komme ut daglig, eller flere ganger i uken. I aktuelle saker har folk bere borgerlige informasjonskilder å rette seg etter. Og de kildene /Aftenposten, VG, Dagbladet og de andre mer eller mindre fasoistiske fillene) er ikke egnet, hverken til nyhetsdelning eller kommentarer. Få har vel hatt forhåpninger om disse avisenes "kall til å informere på ei saklig, faktisk og objektiv måte." Men i det siste må det vært klart at disse avisene ikke farer med annet enn borgerlig, reaksjonær propaganda. Jevnfør hva de skreiv om 1. mai, ruteknusinga i ambasaden, slottsparken, og hva du sjøl veit om de hendingene.

Det sier seg sjøl et ei avis som denne ikke har mulighet til å bringe leserne tilstrekkelig bakgrunnsstoff og kommentarer. Heller ikke vil den vil den kunne være i stand til å føre ei klar ideologisk analyse av begivenheter. Dette må framleis være de andre progresive avisen og bladene si oppgave, som kommer skjeldnere ut, og følgelig kan bli ofra mer arbeid. Gateavisa må altså dekke det behov for aktuell informasjon som allerede er til stede. Ved siden av dette vil den uvergelig, som enhver annen avis, ta initiativet og sette i verk konkrete aksjoner og handlinger utfra sin posisjon som avis. For at avstanden mellom leser og utgiver, og leser-leser skal bli minst mulig, er det opp til alle oss å prege avisa i stor grad.

Så snart en av de større avisene blir i stand til å fylle kravet om aktuelle utgivelser, vil gateavisa i sin nåværende form gå inn.


Okkupasjon i Vestre Aker

For ca 1 måned sida ble et gammalt rødt hus like ved Vestre Aker kjærke besatt av noen husville folk. Men da folka var borte en stakket formiddagstime, ble saka politianmeldt.

Huset ble satt under overvåkning av purker og snuter, mens eieren satt hjemme i stolen sin. Etter det har det ikke vært noe særlig liv der borte. Grunnen ligger i manglende oppslutning fra okkupantenes side. Visst var vi mange i begynnelsen, men etterhvert dabbet det hele ut. Enda på det hele var at mange trykka opp et opprop, som ble putta i postkasser i nabolaget, samt eieren.

Fortsatt verserer planer rundt om i huene på de folka som det verserer planer rundt om i huene på. Vi gjengir manifestet på motstående side.


TORSDAG SIST I MAI BLE EI MEKTIG STERK MØNSTRING AV BRA FOLK I PARKEN UTOVER KVELDEN.

PARKEN: (Vår medarbeider.) Ved 8- tida var det samla godt over tusen folker i parken. Fram og tilbake marsjerte snuter for å passe på at parken fortsatt forble Slottspark. Men rundt sang folk og spelte gitar og drakk seg fulle og mere til. Så gikk tilskuera, og igjen vare bra folk, snuten hadde også fortrukka. Slottsparken: FOLKETS PARK! UT MED DE RASSPULTE SNUTENE. Snuten hadde lovet kontinuerlig vakt på Nisseberget, i kampen mot elementene der. De siste dagene hadde vi ikke sett noe til dem. Og litt utpå kvelden var de så dumme at de dukket opp igjen. Under parolene PARKEN FOR FOLKET! og UT MED FASCISTPURKEN! Ble alle snuter kjeppjaget ut av gresset.

FORTSATT KAMP MOT PURKEKONTROLL AV PARKEN!
PARKEN FOR FOLKET!


 

Tilbake til index
Tilbake til GA index