Glasnost 3/4

Den Europeiske tilstand


Innledning: Utopi eller maskepi?

Europa - en oppegående ånd men et tveegget sverd
Hybris og Logos ‹vårt greske opphav som nekter å holde munn


I: VÅRT FELLES KONTINENT

Europas historie er lett som en fjær
Historien skjer bare én gang, og einmal ist keinmal. Verken Böhmens, Europas eller enkeltindividets historie vil noensinne gjenta seg...

Samfunnet mot staten: Det sivile samfunns kår i Europa
Om betydningen av en bred, kritisk og våken offentlighet som kan korrigere makten når det trengs

Også en moderne tilværelse
Vår tyrkiske tegners kommentar til norsk Europa-debatt

Tanken om europeisk einskap
Nåtidens europeiske splittelse i synet på europeisk føderalisme, belyst historisk

Tiden etter krigen er slutt. Intervju med Erik Nord
En samtale om å omdefinere verden etter at 50-tallets situasjon, der USAs og Europas interesser var nøye sammenvevet, endret seg.


II: KROKER OG GJEMMER


Stalkeren Redrick Schuhart i Sonen
Er Russland en del av Europa?
Valentin og Nunan
En diskusjon om hvorvidt russerne og vi selv er i stand til å forstå hverandre - eller om det bare ser slik ut. Artikkelen, som bygger på et rikt erfaringsmateriale, er rammet inn av tekstutdrag fra romanen filmen Stalker var basert på.

New Age og de europeiske kjetter-tradisjonene
Om de indisk-kaliforniske «nyreligiøse» bevegelsenes delvis ukjente europeiske røtter - fra antikken til vår tid.

The White Man's Burden
Den Europeiske Manns virke i den tredje verden: Kolonialisme, misjon, bistand og total mangel på forståelse for kvinnens posisjon.

To slags europeiske minoriteter
Urbefolknings-minoriteter og innvandrere - hva er dypest sett deres problemer, og hva har de felles?

Landet mellom maktblokkene
Om det fler-etniske og uavhengige Jugoslavia

Norge i Europa - en blindtarm?
Å leke postmodernist i Norge er å dyrke en elendighet man ikke har gjort seg fortjent til - men hva så, egentlig?


III: BROKKER FRA DEN FILOSOFISKE SAMTALE


Allegorisk fremstilling av krisene i det 20.århundres åndsliv
Billedlig fortolkning av vårt århundres filosofi

Den europeiske opplysningstradisjon
Om bakgrunnen for flere av de øvrige artiklene - idealet om spredning av kunnskap for å øke deltagelsen i samfunnet: man skal vite for å kunne mene

Den herskefrie dialog hos Habermas
En diskusjon av filosofen Jürgen Habermas' ideal om herskefri dialog i en borgerlig offentlighet

Adorno: En europeisk intellektuell i amerikansk eksil
Den tyske filosofen Adorno fikk alvorlige tilpasningsvansker under sitt krigseksil i USA. Hvorfor?

DADA er kunst - DADA har ingenting med kunst å gjøre
Paradoksenes og lekens hysteriske geip mot gravalvoret

Esperanto - et mislykket forsøk
Om umuligheten av å finne opp et fullverdig menneskelig språk

Fascismens trollspeil
En dristig analyse av fascismens teori og praksis, der linjer bl.a. trekkes til sosialdemokratiet

En «endelig løsning»
Skjønnlitterært fragment om jødeutryddelsene

Jeg tegner griser: En europeisk epilog
«Jeg drikker enormt fra sju-åtte om kvelden og går til sengs som en klovn mellom ett og to, men jeg kan bære vekten av meg sjøl, jeg kan nyte det sensuelle aspektet ved en grå konvolutt, kan distansere meg fra dette Europa ved å fråtse i griser, tusj og innpakningspapir med vannmerke DR-Deutsche Reichsbahn...»

Finnes Europa?
Redaksjonens forsøk på å spinne røde tråder dagen derpå


Tilbake til GA index

Redaksjon:
Jonny Axelsson
Audun Engh
Thomas Hylland Eriksen
Richard Kristensen
Egil Haraldsson Stenseth

Redaksjon dette nummeret:
Thomas Hylland Eriksen
Iver B. Neumann