Charles Manson

Helter Skelter?

av Petter Lindstad

Charles Manson er et godt eksempel på at det talte språk ikke alltid egner seg i skriftlig form. Hovedproblemet ved å oversette Manson er at en (retts-) sak som Manson var innvolvert i aldri har forekommet på norsk. I tillegg kommer Mansons mange og lange opphold i fengsel, noe som etter alle solemerker ikke er videre utviklende for hverken grammatikk eller syntaks. En velutviklet evne til konspirasjons-teorier rundt seg selv og sin sak gjør også sitt -- sansen for innbyrdes sammenhenger, setningsoppbygning og logikk i svarene han gir glimter tildels ofte med sitt fravær, spesielt når han snakker seg varm. M.a.o., best inntrykk av Manson får man gjennom å oppleve ham i ørene -- ikke ved å lese uttalelsene hans.

Vårt intervju med Manson ble gjort i hans 50. år, i cella på California Medical Facility, hvor han den gangen sonet.

Intervjuet er altså ikke helt nytt, men intervjuer med Manson har ikke akkurat florert i norsk presse de siste ti år eller så, derfor synes vi det kan være på sin plass. Intervjuet er i sin opprinnelige form en ca. 80 minutters tape, men for forståelsens og lesbarhetens skyld var redigering meget nødvendig. Manson er faktisk mer sammenhengende her enn i senere intervjuer vi har sett/hørt.

Det er lett å fordømme Manson -- like lett som det ut ifra Mansons bakgrunn er å få en viss forståelse for hans versjon av saken.

En norsk sosialantropolog skrev nylig at et land får de forbrytere det fortjener. I en slik sammenheng kan Manson-saken sees på som et speilbilde av the American way of life: the American dream turned nightmare. Amerikanske fengsler er neppe stedet å oppdra gode og lovlydige samfunnsborgere; Mansons lange walk on the wild side bør derfor gi noe av forklaringen på det som skjedde senere i hans liv.

Gjennom endel av de myter som i årenes løp har dannet seg rundt Manson kan det være lett å få en slags uhemmet sympati for ham, og fra enkelte hold har det vært spekulert i om dommen mot Manson var et justis-mord. Ureflekterte spekulasjoner i den retning kan lett føre på avveie. Langt på avveie. Et nærmere studium av saken avdekker et kart hvor terrenget er meget ulendt og mulighetene for å kjøre feil er mange. Manson-familien bodde ikke i et vanlig hippie-kollektiv.

Endel av det Manson sier i intervjuet avviker fra de såkalte faktiske forhold og fra det han hevdet i retten. Kontrasten er også stor i forhold til det påtalemyndighetene, etter omfattende etterforskning, mente å kunne bevise, og som avdekket momenter Manson i intervjuet avstår fra å nevne.

Charles Manson ble dømt til døden for å ha medvirket til syv mord. Dommen ble senere omgjort til livsvarig fengsel.

Men, for all del, dette er Mansons intervju -- he is all yours, digging it.