Er EF Dyret i Åpenbaringen?

EF-dyret
Et av de friskeste utspillene i EF-debatten til nå har vært sammenligninga mellom EF og Dyret i Johannes Åpenbaring. Jeg vil i denne artikkelen se nærmere på grunnlaget for denne teorien. Nå finnes det svært mange og varierte tolkninger av teksten i Joh.Åp, det eneste det synes å være full enighet om er at vi allerede er inne i endetiden, og at det store klimakset er nært forestående. Her vil jeg imidlertid begrense meg til å legge fram én tolkning, og jeg velger da selvfølgelig en tolkning med EF i en av hovedrollene.


Nå finnes det flere skumle skapninger i Åpenbaringen, og det kan være vanskelig å skille disse fra hverandre ved første gangs lesning. Jeg skal derfor begynne med å presentere de viktigste rolleinnehaverne i samme rekkefølge som de dukker opp i beretningen. Først ute av de slemme er DRAKEN, som er den samme som SATAN. Han dukker opp i kp. 12 der han viser seg på himmelen sammen med en fødende kvinne. Draken forsøker å sluke det nyfødte barnet, men blir jaget bort av Guds engler. Barnet er selvfølgelig JESUS, som senere blir kalt LAMMET. Kvinnen er MADONNAEN, som er et symbol på kristenfolket, og hun blir senere forfulgt av Draken nede på jorda igjen. Så i kp. 13 stiger DYRET opp av havet, som er et symbol på folkemasser. Dette dyret har 7 hoder og 10 horn, og er det samme som STATEN. I samme kapittel møter vi også et annet dyr, som stiger opp fra jorda. Dette dyret har "to horn som et lam, men røst som en drake". Det blir det første dyrets profet og tjener, og er bedre kjent som ANTI-KRIST. Det er dette dyret som innfører det berømte handelsmonopolet der ingen får kjøpe eller selge uten å bære dyrets merke på høyre hånd eller på panna.

Nøkkelkapittelet i Åpenbaringen er det 17. Her møter vi Dyret igjen, denne gangen med en prostituert på ryggen. Dette er "Babylon den store, mor til sjøgene og all styggedom på jorden". Hun er da motsetningen til Madonnaen vi møtte tidligere, og når vi husker at Madonnaen symboliserte de sanne kristne, blir det klart at sjøgen er det samme som all falsk og verdsliggjort religion, og da først og fremst Pavekirken. Nå får vi også forklart hvordan vi skal tolke Dyret av en hjelpsom engel: De sju hodene står for sju konger, dvs. sju store imperium. "Fem av dem er falt, en er nå, og en er ennå ikke kommet; og når han kommer, skal han bli stående bare en kort stund." (vers 10).. De fem rikene som har vært er Egypt, Assyria, Babylon Persia og Hellas. Det sjette er Romerriket. Det er dette "hodet" vi hører om i kp. 13 at har fått et dødelig sår som på et forunderlig vis blir leget. Det dødelige såret som Romerriket fikk var barbarenes overfall på 300- og 400-tallet. Men Romerriket gjenoppsto på 500-tallet som "Det hellige Tysk-Romerske rike" under beskyttelse av . . . ja nettopp, Pavedømmet, den store sjøgen. Vatikanet så nettopp på seg selv som "den store byen som har kongemakt over jordens konger" (vers 18). Det sjuende riket er selvfølgelig Hitlers 3. rike, som vel har vært det korteste imperium som noengang har eksistert.

Men det skal komme enda et rike og det er først nå at morroa begynner. Dyret er nemlig "selv det åttende, men er samtidig et av de sju" (vers 11). Dette er altså EF, som er det åttende og siste riket samtidig som det er en gjenoppretting av Romerriket, som var nummer 6. EFs grunnlov heter Romatraktaten og de første EF-myntene bærer portrett av en romersk keiser. Engelen fortsetter: "De ti horn du så er ti konger som enda ikke har fått noe rike; men sammen med Dyret skal de få kongemakt i en time. De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til Dyret." De ti hornene står altså for de enkelte medlemsstatene som avgir suverenitet til EF-unionen. Under forrige EF-kamp i Norge, da EF hadde 9 medlemsland og Norge kunne bli det 10. var det mange som tok tallet bokstavelig, men dette er altså feil.

Når det gjelder de to hornene til det andre dyret, som er Anti-Krist, må disse tolkes på annen måte. Anti-Krist-dyret har to horn "som et lam", altså minner det om Jesus (Lammet). Men samtidig har det en "røst som en drake", det avslører seg som en av det ondes åndsmakter. Dette har fått mange til å tro at Anti-Krist er en person, som kommer til å gi seg ut for Messias. Men dette er en altfor bokstavelig tolkning. Anti-Krist er Dyrets profet, og når vi vet at Dyret står for den verdslige makt blir det klart at Anti-Krist er det samme som den materialistiske filosofi i alle dens avskygninger. Når Dyret viser sitt sanne ugudelige ansikt, trenger det ikke å drive hor med den falske kirken lenger og "de ti hornene som du så, og Dyret, de skal komme til å hate sjøgen, legge henne øde og gjøre henne naken, spise hennes kjøtt og brenne henne opp med ild" (kp. 17, vers 16). Det nye EF vil altså bli en sekularisert stat som vil forfølge alle kristne. HVA STEMMER DU VED FOLKEAVSTEMNINGEN?

Forøvrig går det selvfølgelig bra til slutt. Draken og Dyret og profeten hans får sin velfortjente straff og blir kastet ned i sjøen med ild og svovel, riktignok med et kort comeback etter 1000 år. Og etter det kommer DOMMEN.

Tekst: Gunnar Mathisen
Illustrasjon: Bård Skarra

 

Tilbake til GA-index