SATANS ÅNDELIGE STRUKTUR ER ENDELIG AVSLØRT!!

The Great Seal
Er du en av dem som lever i en illusjon om at vi lever i et fritt og demokratisk land der regjeringa er valgt av Folket, og alle politikerne er snille og bare tenker på alles beste? Da bør du lese bøkene "Overlev åndelig og praktisk" og "Gi det videre", utgitt av den kristne sekta SMÅFOLKET.

Av Gunnar Mathisen

Disse bøkene forteller sannheten om den store Sammensvergelsen, som kontrollerer regjeringer, bankvesen og massemedia, for ikke å snakke om kirker og religiøse samfunn. Ledelsen av denne sammensvergelsen er Illuminatet, en frimurerorden som går igjen i utallige konspirasjonsteorier. Illuminatet er det samme som Rockefeller-dynastiet, som kontrollerer store deler av amerikansk industri, og som har stor innflytelse på både amerikansk og internasjonal politikk; bl.a. gjennom amerikanske CFR (Council of Foreign Relations) og Bildenberger-gruppa (Om dette, se f.eks. Stein Jarvings artikkelserie i Gateavisa).

Men for Småfolket handler ikke Rockefeller-dynastiet bare om økonomi og politikk. Illuminatet er en HEKSE-ORDEN som sikter mot TOTALT VERDENSHERREDØMME. Illuminatets segl, et øye svevende over en pyramide, finnes gjengitt på baksiden av den amerikanske dollar-seddelen. Under dette seglet står det skrevet på latin: NOVUS ORDO SECLORIUM MDCCLXXVI, som betyr "Denne nye orden som begynte i 1776". Dette er den samme nye verdensorden som okkultister og New-Age-tilhengere prater om, det er "The Age of Aquarius", Vannmannens tidsalder, som igjen er det samme som ENDETIDEN i Johannes Åpenbaring. Når illuminatet har oppretta sin verdensregjering, vil de innføre fullstendig monopol på all handel, ingen vil kunne kjøre eller selge uten å ha et UPC-merke tatovert på høyre hånd eller i panna (Du vet slike strek-koder som allerede finns på alle dagligvarer). Dette er en oppfyllelse av profetien om dyrets tall (666) som finnes i Joh.Åp. (13.16-18). Alt dette skal skje etter 3. verdenskrig som skal starte ved at USA griper inn for å redde Israel fra angrep fra araberstatene, som kommer til å være støttet av resten av verden. Dette stemmer også med Johannes Åpenbaring som forteller at Anti-Krist skal erklære sitt herredømme i Jerusalem. Egentlig skulle dette ha skjedd allerede i 1980, men planen er tydeligvis blitt noe utsatt. En annen noe foreldet opplysning er at også Kommunist-Sovjet ble kontrollert av Illuminatet og at kommunistene bare ventet på å komme og ta oss. Men alt dette er selvsagt bare bagateller, som helt sikkert blir forklart i senere publikasjoner.

666 - Dyrets merkeBoka "Overlev åndelig og praktisk" handler altså om hvordan en skal overleve endetiden som kristen, dvs. uten å bære dyrets merke. Dette inkluderer kjekke praktiske råd om hva slags mat en bør hamstre, hvilke andre ting en trenger å ha med seg hvis en må flykte på kort varsel, hvordan en bør innrede busser og bo-biler osv. Men det viktigste er likevel den ÅNDELIGE kampen. Satan har utallige strategier for hvordan utøve sin onde innflytelse over oss (se illustrasjon over Satans åndelige struktur). Visste du f.eks. at hver gang du kjøper en rocke-plate får du en DEMON på kjøpet. Rockemusikken, eller heksekraft-musikken som Småfolket foretrekker å kalle den, inneholder bestemte demoniske rytmer som gjør ungdommen opprørske og autoritetsfiendtlige. Det samme gjelder hasj-røyking og bruk av andre hallusinogene stoffer. All religiøsitet og okkultisme er på samme måte et djevelsk forsøk på å forføre og manipulere folk. Småfolket kaller seg derfor ikke for religiøse, men for JESUS-REVOLUSJONÆRE. Den moderne ungdomskulturen ("denne hippie-freake-okkult-anarkistiske rocke-bevegelsen") blir et symbol på alt som er galt i våre moralske forfallstider. Freakerne er opprørske, egoistiske, kjødelige og destruktive, mens den Jesus-revolusjonære ungdommen er straighte, lydige og pliktoppfyllende. Feminisme og kvinnefrigjøring er forøvrig også Satans verk. Dette sier Broder Abraham om kjønnsforskjeller blant Jesus-revolusjonære: "Hvor gutter er gutter! Mandige, rene og strighte! Og hvor jentene er kvinnelige! - Mødre-typer! - stilige med hår ligsom slør - fordi det er feminint og i henhold til Bibelens lære."

Småfolket krever altså total disiplin og underdanighet hos sine disipler. Dette er nødvendig for å stå sammen i kampen mot Satan og for å overleve terroren som vil komme etter det store sammenbruddet. Men dette innebærer ikke noen oppofrelse fra de frelstes side. For etter at du blir frelst så lever du i Guds Ånd og da får du del i Guds kjærlighet, og da er ALT bare gøy. Og dersom det er noe du likevel synes er tungt eller vanskelig, så skyldes dette bare at du ikke lever i ånden likevel, men bare later sånn religiøst Hykleri). For småfolket er mennesket delt i en indre og en ytre del. Det ytre mennesket består av vår frie vilje og må BRYTES NED for å slippe fri det indre mennesket som står i kontakt med Gud, og kan bli ett med den Hellige Ånd: "La oss ta et annet eksempel med en bror: Alle som kjenner ham, vet at han har en klar forstand, en sterk og pågående vilje og dype følelser. Men mennesket som møter ham, sitter ikke igjen med inntrykk av disse sjelelige egenskaper, men av hans ånd. De som har møtt ham har møtt en sannferdig ånd. Hvorfor? Fordi hans ytre menneske er blitt nedbrutt. Ta et annet eksempel, en søster: De som kjenner henne, vet at hun har en lett bevegelig karakter - hun tenker, taler og handler svært raskt. Men de som kommer i kontakt med henne nå, merker ikke noen til hennes impulsive karakter. De møter hennes avbalanserte ånd fordi hennes sjelsliv er brutt ned." Kan det sies klarere?

 

Satans åndelige struktur

 

Begge bøkene er redigert og også stort sett skrevet av en viss Broder Abraham, som tydeligvis er Småfolkets store åndelige leder. I tillegg til det overnevnte, inneholder bøkene en hel masse artikler om høyst forskjellige emner, som presentasjon av forskjellige nyreligiøse sekter, bibeltolkninger, hvorfor Darwin tok feil i utviklingslæra osv. Når bøkene i tillegg er rikt illustrert med feite tegneserier, storslåtte illustrasjoner i beste science-fiction-stil og bilder av lykkelige frelste, så kan de bare anbefales uforbeholdent. Om jeg likevel skulle finne noe å kritisere så måtte det være at enkelte ting blir gjentatt vel mye (Bøkene er på over 500 sider hver).

 

Tilbake til GA-index