ANARKI I LIBYA?
«En gal hund» og «Verdens ledende terrorist» blir han kalt, Muhammar al-Khaddafi. Selv kaller libyerne ham for «the brother-leader of the revolution», og han nyter stor respekt blant folk i Libya. Vesten har svelget den amerikanske versjonen Khaddafi, men det finnes andre versjoner. Khaddafi har en filosofi bak sine handlinger; en filosofi som har mange likhetspunkter med anarko-syndikalistisk teori. Hans visjon om det statsløse samfunn og avskaffelse av lønnsslaveriet er en trussel mot «the american way of life», som vi alle lider under i den vestlige verden...

Muhammar al-Khaddafi og den libyske revolusjon av Mathias Gardell
Løsningen på demokratiets problem: Folkets makt av Muhammar al-Khaddafi

  • Tilbake til GA-index