TIDLIGERE LIV OG NY TERAPI

 
Dansende figur "En pasient hadde slitt med magesmerter. Forgjeves hadde hun gått til leger med plagene sine i flere år. Legene var heller ikke i stand til å gjøre "objektive" funn som kunne bekrefte hennes subjektive ubehag, ei heller gi noe behandling som kunne hjelpe henne. Ved hypnotisk regresjonsbehandling viste det seg at smertene hun hadde i mellomgulvet var en form for "psykisk" smerte som var nært knyttet til et liv der hun opplever å bli brent som heks, torturert og ikke minst, stukket med et spyd i mageregionen. Det var nettopp denne opplevelsen, å bli stukket med et spyd i mageregionen som viste seg å være det psykiske utgangspunktet for hennes kroniske smertetilstand. I alle fall har hun etter denne behandlings-timen ikke hatt disse smertene igjen." Dansende figur

Denne pasienten har ikke vært hos noe obskurt medium med krystallkule og svartebok på hylla. Derimot har hun gått i "regresjonsterapi" hos psykolog Rune Amundsen, og sitatet er hentet fra Amundsens nye bok: Livets Magiske Vev. Tidligere har Rune Amundsen skrevet to bøker om nær-døden-opplevelser, og denne gang handler det altså om opplevelser av tidligere liv. Som leserne kanskje forstår er Rune Amundsen ikke særlig populær blant sine kollegaer, og Rune har heller ikke mye positivt å si om den tradisjonelle psykologien og psykiatrien. Denne behandler mennesker som ting og mennesklige problemer som sykdommer som skal fjernes. I den tradisjonelle terapien skal terapauten forholde seg "objektivt" og "profesjonelt" til pasienten. Den gode terapaut skal "sette til side alle sine følelser" for å være "så effektiv og dyktig som mulig" (Sigmund Freud). I motsetning til dette ønsker Rune en terapiform der terapauten og pasienten møtes som medmennesker. Det er ikke terapauten som helbreder pasienten, han eller hun kan bare hjelpe pasienten til å finne fram til de naturlig selvhelbredende krefter som finnes i oss alle. Psykiske problemer er ikke bare sykdommer som plutselig dukker opp og som kan "fjærnes" ved å gå i terapi. Psykiske symptomer er sinnets måte å si ifra at noe er galt i livet ditt, og kan derfor være et utgangspunkt for et bedre og rikere liv.

Den tradisjonelle psykologien og psykiatrien er bygd opp etter modell av den mekanistiske naturvitenskapen. Menneskets bevissthet er bare et produkt av kjemiske og fysiologiske prosesser i hjernen, og dette synet har ført til at mennesker med følelsesmessige problemer har blitt "behandlet" med elektrosjokk, lobotomi og piller. Rune Amundsen velger å bruke begreper fra moderne kvantefysikk til sin alternative modell for forholdet mellom kropp og sinn. Mens kroppen er låst fast i tid og rom, kan sinnet flyte fritt mellom alternative verdener og tider. Psykiske problemer oppstår når denne frie flyten blir "fastlåst" i traumatiske situasjoner. På mange måter er dette en nærliggende tanke. Vi har sikkert alle opplevd at tankene våre befinner seg helt andre steder enn der vi er i øyeblikket; for eksempel når vi sitter i klasserommet og tenker på kjæresten som slo opp i går, i stedet for å høre på lærerens inspirerende foredrag om gammelnorske bøyningsformer. Rune Amundsen mener imidlertid dette mer bokstavelig, og bruker bl.a. denne modellen til å forklare sanndrømthet.

Den mest kontroversielle delen av boka er nok likevel den som handler om regresjonsterapi - pasienters opplevelse av tidligere liv. Her har Rune valgt å la pasientene fortelle om sine opplevelser selv, noe som gjør dette til spennende lesning. Rune hevder å ha svært gode erfaringer med regresjonsterapi og alle de tidligere pasientene som er gjengitt har bare gode erfaringer fra terapien. Det må nevnes at det selvsagt ikke er alle pasientene som kommer til Rune som oppnår slike opplevelser, og boka gir ikke noen statestikker, bare utvalgte eksempler. Man trenger heller ikke å tro på reinkarnasjon for å godta regresjonsterapi. En alternativ modell er at vi alle har en "indre dramatiker" inni oss som dramatiserer våre indre konflikter i form av historier om tidligere liv. Det som burde bety noe er hvor bra en terapiform virker eller ikke virker - og hvis folk får det bedre av å leve seg inn i "tidligere liv" så hvorfor ikke?

"Personlig tror jeg at advarselen/trusselen som i helsens navn er påtrykket sigarettpakker, er mer skadelig enn det giftige innholdet i nikotinen."

fra Livets Magiske Vev, s. 83

"Livets Magiske Vev" er en utradisjonell bok ikke bare i innhold men også i form. Flere av kapitlene er skrevet på vers(!), og ellers er teksten beriket med stadige sitater og små dikt. Boka er helt klart spekulativ, og mye av innholdet vil helt sikkert være vanskelig å svelge for andre enn helfrelste New Age-tilhengere. Men hvis man ikke absolutt skal lese alt bokstavelig, finner jeg at boka kan være både lærerik og tankevekkende. En svakhet er likevel at det blir vel mye henvisninger til begreper og teorier som er dårlig forklart. Det er absolutt en fordel med en viss bakgrunnskunnskap i psykologi og kanskje også filosofi for å få fult utbytte av boka.


Rune Amundsen: Livets Magiske Vev
En Kilde Forlag 1993
237 sider - Kr 240,-
Anmeldt av Gunnar Mathisen


 

[tilbake til GA-index]