Smartdrugs

 

Du er hva du spiser

  • "Smart drugs" er stoffer som hevdes å ha positive effekter på hjernekapasiteten. Disse stoffene er fortsatt lite utbredt i Norge, men ellers i Europa kan man få tak i et vidt spekter av produkter. Smart drugs omfatter ethvert stoff eller næringsmiddel som øker den mentale yteevnen. Dette inkluderer ikke bare intelligens og hukommelse, men også aspekter som sex, avslapning, søvn, immunforsvar og nevroendokrin regulering.

     

  • "Smart drugs" klassifiseres i ulike grupper som medisinske smart drugs (nootropiske stoffer og hjerne-"foryngere"), vitaminer, hjernenæring og urter. Basert på den viten man idag har om hjernens funksjonsmåte og om stoffskiftet i cellene antas disse stoffene å bidra til å gjøre brukeren smartere.

  • Det finnes selvfølgelig også stoffer som reduserer hjernekapasiteten, såkalte stupid drugs. Blant de vanligste av disse er kaffe, alkohol og nikotin. Et annet "stupid drug", cannabis, fører tildårlig hukommelse. Det kan f.eks. kureres ved å bruke det nootropiske stoffet vasopressin.

  • Bøker om smart drugs
  • Firmaer som selger smart drugs
  • Oppskrift på vegetarcoctail mot Alzheimer

    Tilbake til GA index