Bøker om smart drugs

  • "BRAIN BOOSTERS - Foods & Drugs that make you smarter". Boka er utgitt i 1993 på forlaget RONIN PUBLISHING, INC. og koster 12,95 dollar.

  • Hoffer & Walker: Smart Nutrients (1993) 9,95 USD

  • Dean: Smart Drugs & Nutrients 1 og 2 (1990). Smart1 12,95 USD, Smart2 14,95 USD

  • Pelton: Mind Food and Smart Pills (1989) 12,95 USD

    Alle disse bøkene kan bestilles fra Books by Phone, Box 522 Berkeley, CA 94701 Tlf. (800) 858-2665 og (510) 548-2124

    Tilbake