European Roundtable of Industrialists

European Roundtable of Industrialists (ERT) er en lobbyorganisasjon bestående av Europas største og mektigste multi-nasjonale selskaper. De vil bygge et Europa som kan konkurrere med Japan og USA, et strømlinjeforma samfunn der alle samfunnssektorer må stå på pinne for industrien.

ERT har til nå lyktes svært godt med å få gjennomslag for sine visjoner. Setter man seg inn i ERTs rapporter så får man vite hva europeiske politikere med innflytelse vil komme til å mene, noen år før de vet det selv.

Storkapitalistenes Rundebord. En introduksjon til European Roundtable of Industrialists opprinnelse, påvirkningsmåte og noen av deres prosjekter.
Medlemmene i ERT. En oversikt over ERTs firmaer og deres representanter i rundebordet. Toyotisme versus Taylorisme. Taylorismen, den tradisjonelle vestlige produksjons-teknikken, er utkonkurrert av den japanske toyotismen. Den europeiske industrien ønsker derfor å importere en rekke av de japanske organisasjonsprinsippene.

Tilbake til GA index