Teknologisk Singularitet

I nær framtid kommer vi til å skape et vesen med intelligens overlegen vår egen. Dette kan skje på forskjellige måter, for eksempel ved at det blir utviklet en intelligent computer, ved at menneskelig intelligens kombineres med datakraft, eller ved at vårt eget intellekt biologisk sett forbedres.

Dette vesenet vil kunne skape enda mer intelligente vesener enn seg selv, og høyst sannsynlig vil det gjøre nettopp det. Disse vesenet vil igjen skape enda mer avanserte vesener (og enda raskere), og disse nye vesener vil igjen...

Mennesket kan havne i bakevja på et øyeblikk, og miste kontrollen med utviklinga. Når mer intelligente vesener former verden etter sine mål, kan den komme til å fortone seg kaotisk for mennesket. Vår rolle kan bli tilsvarende den dyrene innehar i dag. Vi blir som løshunder i storbyen, om vi da ikke utslettes totalt.

Matematikeren Vernor Vinge kaller dette skrekk-scenarioet en teknologisk singularitet.


  • 1. Hva er teknlogisk singularitet?
  • 2. Kan singulariteten unngås?
  • 3. Andre veier til singulariteten
  • 4. En sterk overmenneskelighet og hva vi kan håpe på
  •  

    Artikkelen er en bearbeidet og forkortet utgave av dokumentet Vinge framla på VISION-21, en konferanse sponset av NASA og Ohio Space Institute. Vinge er matematiker ved San Diego State University, med computere som spesialområde.

    Tilbake til GA index