Statistikk

Når man er 150 nummer gammel er det på tide å se seg selv i speilet og spørre hva faen det er man holder på med. Vi i Gateavisa tok derfor en titt på hva vi har holdt på med siste åra, telte sider og kalkulerte. Det første nummeret vi lagde på vårt nåværende trykkeri var nr. 135, det kom sommeren 1991, og vi har gått igjennom hva vi har har trykt siden. Det er ikke tatt hensyn til hvor mange ganger et tema er behandlet, kun hvor mange sider som har blitt avsatt til det.

 

LAVT THC-INNHOLD

Uansett hva mor tror, så skriver ikke Gateavisa bare om hasj. Usle 1% av bladet har bestått av informasjon om hasj og cannabis. 1% er ikke mye, vi har til sammenligning brukt dobbelt så mye plass på å skrive om Mohammar al-Khaddafi.

LSD og andre hallusinogener har vi derimot brukt 2% av vår spalteplass på. Halvparten skrev vi da LSD fylte 50 år, resten kom stort sett i en artikkel om psykedeliske stoffer brukt i religiøse sammenhenger.

Legger vi til plassen brukt på "Spør Doktor Dop"-spalten, artiklene om behandlingstilbud og artiklene om Narkofonen, vår tidligere informasjonstelefon om stoff, så blir den totale "dop"-prosenten oppe i 4%, ikke mer enn prosenten i utvanna pils. Legger vi så til artiklene om legalisering så kommer vi opp i ca. 5% dopstoff. (Vi har ikke regnet inn våre helseartikler om smart drugs, som ikke gir rusvirkning og som er mer å regne for vitaminer. Artikler om housekulturen er også holdt utenfor, selv om Arbeiderbladet sikkert ville regnet dem inn.)

 

NYTT TEMA: CYBERPUNK

Et nytt tema i Gateavisa som har vært lite behandla tidligere er cyberpunken, med temaer som virtual reality og internettet etc. Dette behandlet vi ganske grundig i vårt teknonummer høsten 1992. I tillegg har vi skrevet ganske utfyllende om kryptering og datavirus seinere. 5,6 prosent av inneholdet har vi brukt på dette temaet.

 

LESERNE ER MED!

Dr. Frankenstein Penis og Absinthia Vibrato har nok å gjøre for tiden. Riktignok hjelper Doktor Dop til på å svare på en del brev vi får, men "leserbrev utenfor hans spesialområde fyller 3,3% av bladet. Fordelen med leserbrevsidene er at leserne kan komme på trykk i Gateavisa uten å ha lagt noe arbeid i åndsverket sitt.

Noveller, dikt og betraktninger fyller 2,5%. Dette temaet er umåtelig populært hos leserne, men mer eller mindre forhatt i redaksjonen. (Lesere som er ekstraordinært interessert i slikt kan bestille vårt Træsj-nummer, som inneholder masse slike litterære bidrag produsert av lesere landet rundt) .

 

SUBKULTUR, LIVSSTIL OG LIGNENDE

Gateavisa har de siste åra bl.a. intervjuet Allen Ginsberg og mannen bak Pompel og Pilt, besøkt Kraakerbevegelsen i Amsterdam, skrevet om house-kulturen, lysshow, Baudelaire, hjernemaskiner, alternative husbyggingsfirmaer, Karlsøya og om forskjellige prankstere.

Av mer faste stoff har vi trykt masse fanzine- og blekke-anmeldelser. Spalta Fanziner i Farten balanserer stadig mellom liv og død. Bladanmeldelser og fanziner har fått 1,3% av plassen. Konsertanmeldelser har blitt tildelt 1,6%, mens plateanmeldelser har fått usle 0,7%. (Tydeligvis er det mer gøy å skrive om seg selv på konsert enn om en plate alle kan kjøpe.) I tillegg anmelder vi sporadisk boker, filmer og utstillinger.

Gateavisa fremmer også avvikernes sak, og folk som setter øredobber i tissefanten har f.eks. fått 0,67 prosent av vår spalteplass.

Summerer vi opp alt kulturstoffet ovenfor ender vi opp med 14.1% såkalt kultur, selv om grensene mellom dette temaet og annet er utflytende.

 

(ANTl)POLITIKK

"Gateavisa er politisk Donald". fortalte en leser oss. Atter andre synes vi trykker "altfor seriøse og tunge artikler". Mens hasj-prosenten i Gateavisa er på ca. 1%, så ligger andelen politikk, som er langt mer farlig og avhengighetsskapende, på hele 35% (!). Dette temaet, som Gateavisa bruker suverent mest plass på, omfatter her artikler i skjæringsfeltet mellom politikk, antipolitikk, politisk satire og ideologisk propaganda. Temaene går fra anarkisme, feminisme, antifascisme og antimilitarisme til arbeidsskyhet og antipsykiatri. Som en kuriositet kan vi nevne at 10% av det politiske stoffet, og 3,4% av Gateavisa totalt, utøves av plakater.

 

DIVERSE

Vi skriver en del om paranoia og konspirasjon, og våren 1992 ga vi ut et spesialnummer om det. Temaet utgjør totalt 3,3% av Gateavisa. Tegneserier fyller nesten 9% av bladet. Smart Drugs opptar 1,1% og av de resterende 21,1% utgjøres omtrentlig 9,4% (grovt anslag) av forsider, baksider, innholdssider og bestillingssider. Resten er først og fremst stoff det ikke lar seg gjøre å putte inn i bås, som f.eks Impressionisten som var bilag i GA #143. Men i tillegg kommer noe bytteannonser og fakeannonser.


De politiske temaene fordeler seg slik:

Dette blir tilsammen 35%


Tilbake til index
Tilbake til GA index

4. juni 1995