SLIK SENKER DU HVALSKUTER

Gateavisa trykker her utdrag fra sabotasje-manualen "Ecodefense" som sirkulerer i den ytterliggående delen i den amerikanske miljøbevegelsen. En anonym aktivist forteller hvordan man senker hvalskuter og andre "miljøfiendtlige skip", og går blant annet inn på tekniske beskrivelser av den norske hvalfangerskuta Nybrænna som de senket 27 desember 1992.

 

 

Hvordan senke hvalskuter og andre
miljøfiendtlige frakteskuter

av Agent #013

 

Angrepet på havets økosystem føres på flere fronter av forskjellige finanspirater. De mest fremtredende av disse sjørøverne er hvalfangere, drivgarnsfiskere og frakteskuter som fører kjemisk avfall. Vi bringer her noen enkle råd og vink for å senke disse piratskutene.

 

La meg skyte inn med en gang: Ikke bruk våpen eller eksplosiver. Du kan senke hvalbåter, drivgarnsbåter og kjemitankere ved å åpne bunnventilen. Bruker du eksplosiver risikerer du ikke bare å ødelegge for deg selv i media; du truer også liv og helse. Blir du tatt med sprengstoff risikerer du dessuten fengselsdom.

Nok en advarsel: Å senke skuter er ikke en collegespøk. Det er en svært alvorlig sak. Blir du tatt i Norge havner du i buret. Blir du oppdaget i Taiwan, risikerer du avhør med døden til følge, og begravelse til sjøs.

Uansett innebærer det å senke øko-fiendtlige fartøy muligheten for å påføre rederen tap i millionklassen. Her er det snakk om megatasje. Å senke en hvalbåt er en av de største gleder i en øko-krigers liv; en flott fjær i hatten.

 

Utstyrsliste

Vår erfaring er at du enkelt og greit kan skaffe nesten alt verktøy du trenger i det landet der du foretar senkingen. Det må du dessuten uansett: Vi anbefaler ikke å spasere igjennom tollen med en meter lang boltesaks. Ofte er det skipshandlere i havneområdene, og her får du kjøpt det meste. Kjøp utstyret i en annen by enn der skipet som skal senkes ligger. Det er heller ikke lurt å overnatte i nærheten av åstedet.

Pass på så du ikke etterlater deg fingeravtrykk på verktøyet.

Det er to ting du kan få vanskeligheter med å fremskaffe på stedet; tåregass og dirkesett. Du kan få bruk for begge. Du kan demontere et dirkesett og smugle det inn i landet, men blir du tatt, vil det sette en stopper for prosjektet.

Ta ikke tåregass med på fly. Det sikreste er å skaffe tåregass eller noe som ligner når du ankommer. Mange økokrigere sier at pepperpray er minst like effektivt som tåregass.

Vær sikker på at operasjonen kan gjennomføres sporløst.

Den største problemet ved å senke et skip er å komme deg ombord usett. Klarer du det er resten barnemat. Det å senke skipet er på langt nær så vanskelig som å lokalisere skipet og borde det ubemerket.

Før hver sesong går de fleste skip i dokk for vedlikehold og reparasjoner. Det er da du kan slå til og senke det. Forsøk ikke å senke et skip når andre er ombord - de vil oppdage deg. Det er lettest å borde skip om natten eller i ferier. Skutene kan enten ligge fortøyd ved kai, eller ankret opp i havna. I visse tilfeller kan det hende at du må benytte kajakk, eller "låne" en robåt for å komme ut. Å fastslå hvorvidt det er noen ombord krever at båten holdes under observasjon i lang tid. I enkelte tilfeller har vi umiddelbart kunnet fastslå at båten var tom (f.eks. var det ingen fotavtrykk i snøen hverken rundt eller i båten). Da har vi senket båten på flekken.

Enhver situasjon er forskjellig. Hvis du tilbringer lengre tid enn vanlig med å glo på båter, kan du selv bli observert og lagt merke til. Hvis noen blir mistenksomme på deg, må du skrinlegge hele saken. Overraskelsesmomentet er viktig. På et visst tidspunkt må du avgjøre om aksjonen er gjennomførbar. Lar det seg gjøre, så nøl ikke.

Pass på å ta riktig skip. Du bør forsikre deg om at det er en aktiv hvalskute, drivgarnsskute eller et annet miljøfiendlig fartøy. Senk bare skuter som er skyld i økologisk vandalisme.


Og så, våre 14 utprøvete punkter om hvordan man senker en båt

Punkt 1. Å borde usett

Gå ombord og finn et skjulested for deg og utstyret. Bruk hele tiden gummihansker, og ta dem aldri av. Du kan gjemme deg i trappeganger, i utstyr på dekk eller egentlig hvorsomhelst. Du kan også ta med en presenning å ha over deg. Så venter du i ti - femten minutter, uten å røre deg. Hvis noen har sett deg entre båten, vil dette gi dem tid til å komme ut og lete etter deg, og du finner ut om du er sett eller ikke. Finner deg er detbest at de gjør det før du har begynt å sabotere - straffen for eiendomskrenkelse er langtfra så hard som for sabotasje. Man bør ha med seg ei halv flaske sprit. Etter et par støyter så lukter du fyll. Blir du tatt, så kan du spille full sjømann - de er det nok av. Hvis du tror du er i ferd med å bli oppdaget så dump utstyret i sjøen . Blir du tatt med en bag full av verktøy, så vil den være veldig avslørende.

 

Punkt 2. Ta deg inn i maskinrommet

Du kan komme til å måtte klippe av eller dirke opp låser, bruke brekkjern eller skjærebrenner. Men ofte står dørene på vidt gap. Inngangen til maskinrommet ligger akterut i bunnen av båten. Døra kan være låst, men nå kan du åpne den i fred. Maskinrom er grisete og fulle av olje og rust. Du vil sannsynligvis skitne deg til.

 

Punkt 3. Finn ventilen til saltvannsinntaket

Større havgående fartøy har saltvannsinntak-ventiler og rørsystem. Dette er nødvendig for å vaske dekkene, brannvern, og for avkjøling av større dieselmotorer. Luftavkjølte dieselmotorer brukes ikke til havs. Dieselmotorens radiator tilføres en jevnlig strøm av kaldt sjøvann. Letteste måten å finne sjøvannsinntaket er å følge rørsystemet. Havgående fartøy har vanligvis 4 eller 5 forskjellige rørsystem - for ferskvann, saltvann, brennstoff, motorolje og hydraulikkolje. Saltvannsrørene er vanligvis de
tykkeste. Saltvannsinntakets ventil (bunnventilen) er nesten alltid plassert i maskinrommet. Følg rørene til du kommer til det tykkeste som er festet til veggen eller bunnen av skipet. Det er her sjøvannet kommer inn.

Skip som har utvendig lukket kjølesystem er unntak. Disse sender kjølevannet gjennom kjølerør festet på utsiden av skipet. Saltvannet forblir ute. Slike skip finnes for det meste i kalde strøk. Norske hvalskuter benytter utvendig lukket kjølesystem. Men uansett må de bruke sjøvann til vasking av dekk og brannvern - derfor har også disse saltvannsinntak. Inntaket er ikke stort, men stort nok til å foreta en senking. Den norske pirat-hvalskuta Nybrænna, som vi senket 27. desember 1992, hadde utvendig lukket kjølesystem.

 

Punkt 4. Steng saltvannsinntaket

Du må stenge denne slik at vanntrykket i rørsystemet blir borte. Hvis skipet ligger i dokk over tid, burde den allerede være stengt. Uansett har vi vært ombord i skip hvor denne har stått åpen. Vi må stenge ventilen for å kunne arbeide, og åpne opp igjen for å senke båten.

Punkt 5. Fjern håndtaket fra ventilen

Vi fjerner håndtaket for å gjøre det vanskelig å stenge ventilen, i tilfelle noen oppdager at skipet er iferd med å synke. Håndtaket ser ut som et ratt eller en spake. Fjern mutteren som holder håndtaket på plass, og løft det av. Skjul håndtaket et godt stykke fra ventilen. Nå skal det bare stå en tapp igjen oppå ventilen.

Punkt 6. Koble fra røret som er
festet til ventilen

Nå som du har stengt ventilen, kan du arbeide friere - fordi vanntrykket i systemet er borte. Bruk rørtanga, skiftenøkkelen og gripetanga for å fjerne røret (eller platen) nær inntaksventilen. Jo større dimensjon på røret desto bedre. Improvisér. Studer rørene og finn et du kan koble fra. Vær forberedt på vannsprut når du skrur ut boltene. Dette er vann som allerede er i rørsystemet, og vil renne tomt ganske raskt.

Ikke bare løsne røret. Skru ut alle boltene og fjern det. Bær røret et godt stykke bort fra stedet der du koblet det fra. Du nærmer deg målet.

Punkt 7. Samle sammen alt utstyret ditt og legg det i bagen

Ta med deg alt du har tatt med ombord - alt. Du må være forberedt på å forlate skipet raskt.

Punkt 8. Åpne saltvannsinntaket med
skiftenøkkelen eller rørtanga.

Dette er øyeblikket du har ventet på. Sett tanga på ventiltappen og skru den opp.

Nå skulle saltvannet begynne å fosse inn i maskinrommet. Ikke slutt å skru før ventilen er helt åpen. (Gleden er bunnløs!) Ta et godt tak i tanga og vri ventiltappen med full styrke. Forsøk å knekke av tappen mens ventilen er åpen, slik at ingen er i stand til å stenge den før båten har sunket.

(Dette er den mest krevende delen av hele operasjonen. Sjansen for at du kan gjøre deg selv ille i kampens hete er hele tiden tilstede.)

Punkt 9. Slå til ventiltappen med rørtanga

Gi ventiltappen noen kraftige slag og bøy den ut av stilling - se til at ventilen står på vidt gap. Nå fosser det inn vann, og maskinrommet fylles raskt mens du holder på. Hold hodet kaldt og gjør deg helt ferdig.

Punkt 10. Ta alt du har tatt med ut av maskinrommet

Ikke etterlat bevismateriale.

 

Punkt 11. Fyll maskinrommet med tåregass

Åpne tåregassbeholderen (hvis du har) og sett den på et høyt sted, før du forlater maskinrommet. Ikke kast beholderen vilkårlig inn i rommet - saltvannet vil redusere effekten betraktelig. Utløs tåregassen og sett beholderen i nærheten av døra. Det er vel unødvendig å gjøre oppmerksom på at du bør lukke øynene og holde pusten når dette skjer (eller bruke gassmaske). Så stenger du døra raskt bak deg.

Det er en alvorlig forbrytelse å ta med tåregass på fly. Ikke gjør det.

 

Punkt 12. Sett et par kraftige hengelåser m/lang bøyle på døra til maskinrommet og hovedinngangsdøra

Siden vi ødela låsene på vei inn i skipet føler vi det er rett og rimelig å erstatte disse. Vi er jo ikke
kjeltringer. Sjansen for at de skulle ha en passende nøkkel er forsvinnende liten.

Hvis de oppdager at skipet er i ferd med å synke, vil de sikkert ta seg ombord, for å lense ut vannet. Tåregass og hengelåser gir oss tid - når et skip
fylles med vann, når det etterhvert en kritisk vannstand da skipet er tapt.

Hengelåsene bør ha lang låsebøyle. Metalldørene er tykke og har beslag som krever lang
bøyle, fordi bøylen må gå igjennom jern av en
betydelig tykkelse.

 

Punkt 13. Kast verktøyet overbord

Senk bagen ned i sjøen med tau. En 30kg stor bag som treffer vannflaten kan lett høres.

 

Punkt 14. Stikk av!

Du har to valg: Søk dekning i et hus eller forlat landet umiddelbart. Vår erfaring er at det er best å
forlate landet. Det kan ta opptil 12 timer før noen mistenker sabotasje. Før dette skjer, er du over alle
hauger.

Så snart du har kommet deg unna skipet, kvitter du deg med klærne og skoene du har brukt ombord. Ikke glem at gummihanskene har et perfekt sett med fingeravtrykk på innsiden. Hvis muligheten byr seg; smelt hanskene, eller ødelegg disse på annen måte. Ta et bad. Fjern alle spor av diesel og saltvann. Ta på et rent skift. Prøv å se ut som en turist eller en handelsreisende - ikke se ut som en anarkist.


Forutsatt at du ikke har brukt sprengstoff eller forårsaket personskade, så vil det være vanskelig for landet å kreve deg utlevert - men de kan forsøke. Ingen sak er lik. Men hittil har landene ikke en gang forsøkt, fordi muligheten for å få pinlig pressedekning er så stor. De vil helst fortie sin egen økokriminalitet. Hvorvidt du ønsker å stå fram i pressen og kompromittere landet ytterligere, er opp til deg selv. Enkelte båtsenkere har angitt seg selv etter aksjonen. Andre har latt være. Noen drømmer om å bli "serie-senkere."

Tilbake til index
Tilbake til GA index