Lag ditt eget trossamfunn!!

Det er den letteste sak i verden å stifte sin egen religion. Å få statens godkjennelse for troen din og dermed bli et "registrert trossamfunn" er like enkelt og selvfølgelig.

Registrerer du troen din slår du et slag for trosfriheten. Trossamfunnet får rett til årlig pengestøtte pr. medlem og rett til egen kirkegård. Forstanderen i registrerte trossamfunn slipper verneplikt.

Er du lei av å sitte på gjerdet og vente på frelsa? Vel, Gateavisa kan hjelpe.

 • Slik lager du din egen religion. Fullstendig fremgangsmåte for å få godkjent et trossamfunn.

 • Eksempel på søknadsskjema. Søknaden som ble brukt for å få godkjent religionen Alt som Er.

 • Intervju med forstanderen i "Alt Som Er". Advokat Øyvind Solberg snakker om registrering av trossamfunn og bakgrunnen for dagens lovgivning.

 • Universal Life Church. Kirken som skaffer deg amerikansk doktorgrad, samt fritak for skatt og militærtjeneste i USA.

  (KMVs hjemmeside: Andre måter å slippe unna verneplikt på.)

   

  Tilbake til index
  Tilbake til GA index