GA-logo Nummer 155 (2/96)

 

Lær å trippe!

 

Forside 155

Noe av innholdet...

 • WHO'S AFRAID OF LARS FRØNSDAL -Han turde å tenke det utenkelige.
 • OFFENTLIG NEDHYSJING AV JUSTISMORD! -Om Torgersen-saken.
 • LSD FOR NYBEYNNERE -Praktiske råd og tips for en god tripp. Skadevirkninger av LSD synker når kunnskapen om stoffet øker. Her forteller erfarne brukere deg om å trippe.
 • STERKEST ER DEN SOM FOR DET MESTE STÅR ALENE! -En kjempe er død. Arnold Juklerød til evig heder.
 • NATTEVANDRING I UNDERBEVISSTHETENS LABYRINTER
 • IBOGAIN -Nytt håp for rusmisbrukere? Det forskes intensivt på ibogain, et stoff som kanskje kan kurere rusmisbruk for godt.
 • GATEAVISAS GULE SIDER del II
 • BARNET OG SKYGGEN -Ursula Le Guin om eventyr sett i lyset av Jungs teorier. Tar barn skade av voldelige eventyr?
 • ANTHROPOS ANARCHOS -Om Rudolf Steiners "Frihetens Filosofi", og hans forbindelse til anarkismen og anarkister som Benjamin Tucker, Max Stirner og John Henry Mackay.
 • LEGALISERINGS-ORGANISASJONER
 • TIL LYKKE MED DAGEN JENS! -Rapport fra Bjørneboe-seminaret i Kristiansand.

 

 

 

 • Redax: Mona Bang, Tina Halsing, Johanne Nissen, Lise Olsen, Thorhild Skjetne, Pernille Skånes, Tove Strømdahl.