GA-logo Nummer 158 (1/97)

 

Vi Vasker Hjerne

 

Forside 158
Innvoll 158:
 • To utopier Port Watson og Oceania
 • Palle of pleasure lær å snekkre paller
 • Pengesekten revner Scientologene kommer, pass på lommeboka
 • Ikke akkurat bloddoping for sunne sjeleri et sykt samfunn
 • Anarkofeminisme jentene tar saken i egne hender
 • Kopulering for dyden anarkister og vold
 • Sircus democratus besøk på demokratenes landsmøte i Chicago
 • Poetisk hakisme hvorfor smadre ruter når du kan knuse illusjoner?
 • Formelonani piss fra ANORG
 • Evig liv flere og flere fryser seg ned etter døden
 • Kjærlighetens kår hat det meste som deg selv
 • Nazi-okkultismen den hellige trenighet med Hitler som Gud
 • Fanziner i forbifarta

 

 • Redax: Øystein Holen, Tord Helsingeng, Tarjei Straume, Sven Anders Halstensen, Torolf Stålvik, Sverre Magnus Toverud, Per Jacob Skånes

 

 
 • Til GA-index