Krusesgateokupasjonen
Selvaag vil rive igjen

Selvaag AS kom i juni i år opp med et omreguleringsforslag av Krusesgate 7 & 9 som blant annet huser det uavhengige kultursenteret Volapük. Villaene har vært okkupert siden 1989 og er vel Norges lengste nåværende okkupasjon. Gateavisa tok en prat med Hans Broch Nilsen; gründer av og fulltidsengasjert ildsjel i Volapük.

Krusesgate 7 & 9 på Frogner i Oslo har vært i Selvaags eie siden sekstitallet. De har i alle år forsøkt å rive villaene, men har (heldigvis) bare møtt motstand, spesielt i og med okkupasjonen av villaene i 1989. Fra da av har det allmannastyrte "Prosjekt Krusesgate" stått for drift og oppussing av husene. Kultursenteret Volapük leier lokaler i 7'ern og overskuddet av Volapüks arrangementer, som hovedsaklig holdes i 9'ern, deles likt mellom prosjektet og kultursenteret. Alle inntektene til prosjektet går uavkortet til oppussing.
Husene ble i 1991 regulert til bevaring, dvs. husene er rivningsbeskyttet, til Selvaags fortvilelse. Det er denne reguleringen som de nå forsøker omgjort. Selvaag vil rive de store Sveitservillaene til fordel for tre betongterasseblokker. (Les utførlig om Krusesgate 7 og 9 i Gateavisa 152-3/95).

Når starter rivingen?
­ Det blir ikke noe riving. Det går ikke an å rive slike hus i 1998, det er umulig
Men det rives da hus i 1998?
­ Ja, men situasjonen ser lys ut. Alle partiene i bystyret støtter oss, bortsett fra Fremskrittspartiet så klart. Vi er litt usikker på Høyre til tross for at mange ledende Høyrefolk i kommunen er for bevaring. Vi har hele kulturlivet bak oss, kunstnere, artister, forfattere etc. og naboene her går sterkt imot riving.
Bydelen går også mot riving, men de ønsker bydelshus i villaene, og de lover plass til Volapük. Hva sier dere til det?
­ Ikke snakk om. Vi skal ha kultursenteret vårt her, egentlig trenger vi mer plass enn i dag. Vi er ikke innstilt på å flytte, Volapük og husene hører sammen.
­ Selvaag går også imot at det skal bli bydelshus her. De virker mer realistiske nå og når de får endelig nei til riving vil de prøve få igjen hvertfall det de har investert i eiendommen, det vil si hva de kjøpte den for på sekstitallet. De vil faktisk gå med på ekspropriasjon av eiendommen. Slik vil ansvaret for husene løftes fra Selvaags skuldre.
Ble ikke Selvaag pålagt å utbedre skader og slitasjer i følge bevaringsvedtaket i 1991?
­ Jo, og de har hatt en snekker gående her et par somrer, men de helt store utbedringene har ikke blitt gjort på den tiden. Vi i Krusesgate derimot har gjort en masse oppussingsarbeider.
­ Vi ser det ikke som utelukket av vi kan kjøpe ut Selvaag av eiendommen og husene, til en pris som gjør at Selvaag blir rimelig fornøyd.
Men vil dere klare en slik millioninvestering, det koster enormt bare å pusse opp?
­ Jeg er sikker på at vi vil klare det, pusse opp gjør vi jo på egenhånd uansett. Selv om vi i dag lever på sultegrensen så ser vi fordeler med å bli lovliggjort, altså en slags legalisering. Som fast kultursenter vil vi kunne søke økonomisk støtte fra mange flere steder enn i dag og Volapük vil da ha mer midler som igjen vil komme villaene her i Krusesgate til gode.
­ På en måte er Volapük et fast kultursenter allerede; vi har vært en offentlig stiftelse i flere år, får støtte fra kulturrådet, Nordisk Råd og andre ­ det eneste som mangler er en formell godkjennelse av at vi holder til i husene.
Men er det ikke en fare for at Volapük blir overstyrt og kommersialisert ved en "legalisering" som kan innebære mye pengestøtte fra "investorer" innen kulturlivet?
­ Volapük vil aldri bli styrt av profittbehov. Helt siden starten for åtte år siden har Volapük vært ikkekommersiell, og upolitisk, idealistisk drevet med hovedformål å være et forum for uetablerte kunstnere innen alle uttrykksformer og å styrke kulturens stilling i samfunnet.
­ Vi vil gjerne normaliseres, for vi vil leve et normalt liv og ikke på sultegrensen som nå. Det går ikke i lengden. Mye raste sammen da KAJA-ordningen ble borte [støtte fra kommunen til bl.a kulturelle arbeidsplasser, red.anm] i fjor. Det jobber flere her nå og vi har like mange frivillige arbeidere som før, men forholdene har blitt vanskeligere uten den økonomiske sikkerheten KAJA-ordningen innebar. Mens KAJA eksisterte skjedde det enormt mye spennende på den kulturelle fronten i byen, det kokte av engasjement, ideer og arrangementer. Halve Oslos kulturliv kollapset da ordningen forsvant, noe det forøvrig ikke har blitt satt fokus på av pressen i det hele tatt.
Inntil en avklaring på rivingsforslaget og eventuell lovliggjørelse hva skjer framover hos dere?
­ Vi har nettopp unnagjort vår firedagers høstfestival. Fulle hus hver dag! Vi kommer til å sette igang konsertarrangementer den andre lørdagen i måneden hvor uetablerte musikere kan komme og spille. Ellers har vi de faste månedlige multikulturelle kveldene siste søndag hver måned, festivaler som følger årstidene Arrangementsplanen er klar fram til neste sommer. En ny Volapük-Antologi (lyrikk, prosa, noveller red.anm.) er planlagt og vi oppfordrer alle til å sende inn bidrag før jul!
Er det mulighet for at dere vil vokse ut av Krusesgate, at dere må ha arrangementer utenfor?
­ Volapük er en kulturorganisasjon som ikke lar seg begrense av hverken eiendomsgrenser såvel som nasjonalstaten, kulturen er internasjonal!, sier Hans Broch Nilsen noe ubeskjedent. Volapük har turnert i Sverige og Danmark, med støtte fra Nordisk Råd og besøkt en rekke byer som Kongsvinger, Stavanger med flere. Vi har produsert arrangementer for andre, for eksempel Studentsamskipnaden i Oslo, FN-Norge, Stavanger Litteraturfestival for å nevne noen. ­ Og du kan ta med at vi formidler artister/ kunstnere til arrangementer og liknende, og dét til selvkost
Hva vil dere gjøre hvis Selvaag får gjennomslag for omreguleringsforslaget og dere må flytte?
­ Vel, vi har ikke lagt noen konkrete planer, men vi vil nok lage et helvete. Vi vil mobilisere kulturlivet, alle som støtter oss, alle som har opptrådt på Volapük etc. og utføre sivil ulydighet!
Så her vil det kunne bli et slags Svartlamo'n i Oslo?
­ Ja, det kan du godt si. Men jeg tror det vil fortsette som før, Volapük vil fortsette å vokse og vi vil fortsette å pusse opp husene.
Når blir oppussingen ferdig?
­ I år 2005! Med det mest prekære hvertfall, skyter Hans raskt inn, ­ såsom reparasjon av vegger i 9'ern som er ødelagt etter årevis med vannlekkasje fra takluker som ble knust mens Selvaag hadde ansvaret for husene.

tekst: StålTor


Tilbake til index
Tilbake til GA index