Til nr. 166 Til GA-index
Kultursenter eller boligspekulasjon
Krusesgate 7 og 9 trua av utkastelse - igjen

En kald morgen i slutten av mars våkna beboerne i Krusesgate 7 og 9 opp til nyheten om at de vil bli kasta ut av hjemmet der de har levd i årevis. Huseier Selvaag har bestemt seg for at husene skal pusses opp, og at beboerne skal settes på gata. Dette kan han gjøre fordi de ti voksne og to barn som holder hus i disse to gamle villaene på Frogner ikke er vanlige leietakere. De er tvert imot okkupanter som har tatt seg til rette på Selvaags eiendom uten hans tillatelse, og uten den minste omtanke for den stakkars eiendomsspekulantens umettelige profittbehov.

Saken kunne synes enkel, men til Selvaags bestyrtelse har alt fra kjente norske kulturpersonligheter til konservative aviser til lokale politikere gitt uttrykk for sin støtte til okkupantene. Hvordan kan slikt skje i vårt lovlydige, veloppdragne lille sosialdemokrati? La oss begynne med begynnelsen: For elleve år siden brøt en gjeng idealistiske ungdommer seg inn i Krusesgate 9. De fant et hus i forfall. Taklukene var satt opp, og det hadde regnet inn i mange år. I tillegg sto det en kanne med bensin på bordet, med lysstumper og fyrstikker rundt omkring. Alt var klart for at huset skulle brenne opp, slik det har skjedd med andre gamle trehus i Selvaags eie. Selvaagbygg hadde på dette tidspunktet allerede eid eiendommen i 20 år, uten å ha gjort stort for å vedlikeholde den. Selvaags intensjon var å rive husene for så å bygge terrasseleiligheter på tomta. Det eneste problem var å få rivningstillatelse for de to gamle og bevaringsverdige husene. Selvaags løsning var å la husene stå og forfalle helt til det ville synes håpløst å pusse dem opp igjen. Å la taklukene stå åpen framskynda sjølsagt denne prosessen...
Heldigvis for okkupantene flytta den siste leietakeren ut av Krusesgate 7 bare to uker etter at 9'ern ble okkupert. Dette huset var i langt bedre forfatning og hadde innlagt strøm og vann, så okkupantene flytta derfor inn her mens de pussa opp 9'ern. I løpet av de siste 11 årene har beboerne, kunstnere og frivillige utført store oppussingsarbeider på begge husene. Infrastrukturen, så som strøm, kloakk, vann og sentralvarme, er skifta ut og satt i stand. Reparasjoner er gjort på tak, interiør og delvis av fasader. Alt har blitt finansiert ved utleie og kulturarrangementer, i tillegg til utallige dugnadstimer. På grunnlag av dette mener beboerne å ha opparbeida seg rettigheter som leietakere. De mener også at Selvaagbygg stilltiende har godtatt dette leieforholdet ved å la dem bo der i over 11 år. Beboerne har skaffet seg en advokat, og er forberedt på å legge fram argumentene sine i retten dersom Selvaagbygg ikke er villig til å komme fram til en frivillig avtale med dem.

Kulturstiftelsen Volapûk Intensjonen med Krusesgate-okkupasjonen var opprinnelig kun å redde to bevaringsverdige og historiske hus fra rivning. Snart dukka det imidlertid opp ideer om å gjøre husene om til et kultursenter, og kultur- og litteraturforumet Volapûk ble skapt. Volapûk arrangerer månedlige kulturkvelder der scenen er åpen for enhver som har noe å framføre. I tillegg arrangeres både konserter og større festivaler, og lokalene blir også leid ut til andre arrangementer. I kjelleren på 9'ern finnes det øvingslokaler som opp gjennom årene har blitt brukt av en mengde band. Teatergrupper bruker stedet for å øve, og flere filminnspillinger har funnet sted her.
Gjennom årene har utallige artister opptredd på Volapûk, både kjente og ukjente. Volapûk har arrangert skrivekurs og har publisert tre antologier med bidrag fra stort sett ukjente forfattere. Med sine mange og varierte aktiviteter har Volapûk gjort Krusesgate til et knutepunkt i Oslos kulturliv, og har dermed sikra seg støtte i langt videre kretser enn en vanlig boligokkupasjon kunne håpe på. Okkupasjonen har dessuten også hatt støtte både fra naboene - som av forståelige grunner ikke ønsker enda en femetasjers boligkoloss i deres ellers så koselige villastrøk - og fra byantikvar og kulturminneforeninger som er glade for at disse spesielle husene blir tatt vare på. For eksempel ble Krusesgate-okkupantene i fjor nominert av Oslo og Akershus Fortidsminneforening til Maihaugprisen for deres arbeide for å bevare eiendommen.
Selvaagbygg lover nå å pusse opp og bevare Krusesgate 7 og 9. De har imidlertid ikke lagt fram noen konkrete planer for hva de har tenkt å gjøre med husene. Hvis en tar i betraktning selskapets historie, har slike løfter liten troverdighet og er nok mest motivert av et ønske om endelig å få okkupantene ut. Lokale politikere som Krusesgate-beboerne har hatt flere møter med ser ut til å være enige. Politikerne har iallefall uttrykkt støtte for beboernes plan om å gjøre om husene til et kultursenter og bydelshus. Kulturstiftelsen Volapûk vil i så fall være en viktig del av dette senteret, men det vil også være plass for en rekke andre grupper og prosjekter. Politikerne ser imidlertid ikke ut til å være villige til å ekspropriere husene, og denne planen er i så fall avhengig av at en når fram til en avtale med Selvaagbygg.
Selvaagbyggs holdning til dette forslaget har foreløpig vært at de ikke vil diskutere noen eventuell leieavtale før beboerne lover å flytte ut. Selvaags siste utspill har vært at okkupantene kan få forlenget fristen til å flytte ut til 1. september, men også dette gjelder kun dersom de skriver under på at de lover å flytte. For folka i Krusesgate er dette sjølsagt uaktuelt. Når dette skrives er de fleste av beboerne travelt opptatt med å forberede sitt neste store arrangement: en fem dagers festival med litteratur, teater, performans, film, musikk og utstillinger som startet onsdag 24 mai. På grunn av utakstelsestrusselen har det blitt lagt opp til et spesielt rikholdig program for å vise bredden av Volapûks aktiviteter, og dette blir dermed den største festivalen i sitt slag som Volapûk har gjort. Dersom de ikke allerede har blitt kasta ut, blir det også et arrangement lørdag 10. juni.