Til nr. 166 Til GA-index
 

Stalin døde - Putin lever


FSB starter ny heksejakt på anarkister

Våre vestlige medier fremstiller Russland som et stabilt demokrati, hvis eneste trussel er noen gamle kommunister nostalgiske for Sovjet-tida. Virkeligheten er dessverre en helt annen. Kommunistene gav i virkeligheten aldri opp makta; de bare begynte å kalle seg for kapitalister. Som gode kapitalister delte de opp de beste statsbedriftene mellom seg og har brukt det siste tiåret med å rane til seg landets verdier. Vanlige russere derimot, blir bare fattigere og fattigere, og arbeidere får ofte ikke betalt på månedsvis, eller de får betalt i hva som bedriften tilfeldigvis produserer. Hvis bedriften produserer motorsykler, for folk betalt i mortorsykkeldeler. Hvis bedriften produserer sex-leketøy, får en kanskje betalt i dildoer...

Det fryktede sovjetiske hemmelige politiet KGB ble heller aldri avskaffa, det bare skifta navn til FSB og har kanskje mer makt enn noen sinne. Russlands nye president, Vladimir Putin, starta for eksempel sin karriere som KGB-agent. I Gateavisa 164 skrev vi om Krasnodar-saken, der FSB forsøkte å få tre anarkister tiltalt for terrorisme. På tross av at den ene av de tre anarkistene starta en ny karriere som politi-agent og tilsto alt han ble bedt om, så endte saken med en halv seier for anarkistene. Tiltalen mot den ene av de tiltalte, Maria Radina, ble droppa. Larisa Schiptsova ble dømt til fire års fengsel for oppevaring og transport av sprengstoff, men dommen ble senere omgjort til betinga fengsel. Til slutt var det altså kun angiveren Gennady Nepshikuyev som fremdeles satt innesperra, og retferdigheten syntes å ha seira.

FSB, som slett ikke er vant til å tape i retten, hadde imidlertid ikke tenkt å gi seg med dette og har nå satt igang en ny kampanje retta mot landets anarister og venstreorienterte. Først ute var anarkisten Jacov Kocharev, som i fjor høst ble dømt til seks måneders fengsel for oppevaring av marijuana; en nesten uhørt streng dom for denne type forseelse. I følge våre kilder i Russland ble dopet planta på Jacov som hevn for at han vitna til fordel for Larisa i Krasnodar-saken. Jacov satt fengsla i det berykta Lefortovo, der han skal ha blitt utsatt for tortur for å få han til å vitne mot andre anarkister. Jacov slapp ut i midten av mars.

Den 23. februar ble så Nadezhda Raks og Olga Nevskaya arrestert og tiltalt for å ha planta en bombe i ingangspartiet til FSB-bygningen i Moskva. Nadezha er medlem av ungdomsorganisjon til kommunistpartiet RKSM(b), mens Olga er anarkist og aktiv i miljøvevegelsen. En FSB-talsmann fortalte i et TV-intervju at Nadezha og Olga er "unge mennesker med et anarkistisk verdenssyn" og at "deres organisasjonen NRA består av omrent hundre folk." Siden da har flere andre aktivister blitt arrestert og tiltalt i denne saken. Blant disse finner vi vår venn Larisa, som i mellomtiden har gifta seg med Ilya Romanov. Romanov var i likhet med Larisa tidligere aktiv i den russiske anarkistbevegelsen. Både Ilya og Larisa ser imidlertid ut til å ha forlatt sine anarkistiske prinsipper, og skal etter det vi forstår begge ha meldt seg inn i den kommunistiske ungdomsorganisasjonen Komsomol. Ilya ble fengsla for besittelse av cannabis i 1998 og har sona i det psykiatriske fengselssykehuset Serbsky Institute etter å ha blitt erklært sinnsyk. Dette har ført til at han nå har sittet innesperra i månedsvis etter å ha sona ferdig dommen sin, da FSB har fått en doktor til å skrive under på at Ilya er "en fare for seg selv og andre." Å sperre opposisjonelle inne på sinnsykehus er altså en annen god gammel KGB-tradisjon som FSB viderefører.

Tidligere i vår fikk Ilya selskap av anarkisten Alexander Biriukov, som ble overført til Serbsky Institute fra Levfortovo. Alexander sitter også han i varetekt mistenkt for å ha stått bak bombeangrepet på FSB-bygningen og å være medlem av NRA. NRA, som står for Nytt Revolusjonært Alternativ, har tidligere stått bak flere bombeeksplosjoner og like mange høytflyvende revolusjonære kommunikeer. Etter alt å dømme består de av leninister og slett ikke anarkister, men en kan kanskje ikke forvente at FSB skal holde styr på slike bagateller. I alle fall er det ingen grunn til å tro at de arresterte hadde noen tilknytning til NRA, og det er heller ikke sikkert at det var denne gruppa som var ansvarlig for disse bombene. NRA ser ut til å ha blitt yndlingsfienden til FSB, som i det siste har beskyldt flere og flere venstreaktivister for å tilhøre denne gruppa. FSB skal også ha oppretta en falsk internettside for NRA i håp om at troskyldige terrorist-sympatisører skal sende dem epost.

Hvordan kan vi så være sikre på at FSB lyver? Vel, for det første befant både Alexander Biriukov og Larisa Romanova seg i politiets varetekt den 4. april 1999, og ville dermed hatt svært vanskelig for å organisere ett bombeattentat. For det andre beskylte FSB først tsjetsjenske terrorister for dåden, og hevda at de hadde både vitner og videoopptak som beviste dette. FSB hevder nå at de tiltalte også skal ha planta en bombe i FSB-bygninga i august 98. Det underlige med denne teorien er at denne eksplosjonen ikke ble rapportert i russisk presse før noen måneder siden, altså halvannet år etter at den skal ha funnet sted... Ingen av eksplosjonene gjorde noen synlig skade på FSB-bygninga, så det er altså ikke engang sikkert at de har funnet sted, eventuelt at de er blitt arrangert av FSB for å sverte først tsjetsjenerne, og nå landets anarkister. Det som er sikkert er at FSB ikke har et fnugg av bevis for påstandene sine, annet enn tilståelsene de får banka ut av fengsla aktivister. Etterforskinga blir leda av de samme folka som hadde ansvar for Krasnodar-saken, og hovedvitnet blir kanskje også det samme: Gennady Nepshikuyev ser ikke ut til å ha lært leksa si fra forrige rettsak, og skal igjen være villig til å lyve om vennene sine.

Det har vist seg svært vanskelig å få starta opp en støttekampanje for disse fangene i Moskva. I tillegg til de som er fengsla, har uttallige aktivister blitt trakkasert av FSB. De har gjentatte ganger blitt kalt inn til forhør, har fått leilighetene sine ransaka og har blitt trua med fengsel. Mange har blitt pressa til å forlate byen, og de som er igjen har begrensa resurser. Komsomol og stalinistene har sin egen kampanje, men gjør stort sett saken bare verre ved å utrope de fengsla til "helter i den revolusjonære væpna kampen." De fengsla aktivistene trenger sårt penger til advokatbistand, og også til mat ettersom en ikke kan greie seg på fengselskost i Russland. Hvis du har lyst til å gi et bidrag, kan du sette inn penger på Futurum Forlags postgirokonto .... Merk giroen ABC, så sørger vi for at spenna havner der de skal. Ditt eventualle bidrag vil i første rekke gå til Olga Nevskaya.

 

Polske anarkister skaper international skandale

På kvelden den 23. februar, holdt en gruppe anarkister en demonstrasjon foran det russiske konsulatet i den polske byen Pozan. Demonstrasjonen var en protest mot den barbariske russiske krigføringa i Tsjetsjnia. Under aksjonen gikk demonstrantene inn på området til konsulatet og rev ned det russiske flagget, rev det sunt og tråkka på det, i tillegg til å spraye hakekors på veggene. Denne aksjonen førte til en international skandale da den russiske regjeringa forlanga en offisiell unnskyldning fra den polske. De krevde også at demonstrantene skulle bli straffa, at den polske regjeringa måtte slå ned på tsjetsjensk og pro-tjetsjensk aktivitet i landet og at det måtte bli en slutt på alle slike protester. Det russiske parliamentet har erklært hendelsen "en handling av internasjonal terrorisme," og den russiske ambassadøren i Polen ble kalt hjem.

Som et svar på aksjonen i Poznan, kasta høyreekstremister fra det Nasjonal-bolsjevikiske partiet en brannbombe mot den polske ambasaden i Moskva natta til den 25. februar. Neste dag gikk over 200 russiske nasjonalister, inkludert kossakker og fasicster i militæruniform, til angrep mot ambasaden. Fasicstene kasta stein og andre projektiler, og det polske flagget ble satt fyr på.

I polsk media ble skylda for aksjonen i Pozan lagt på "hooligans." Straks dukka det opp grafitti over hele Pozan som erklærte: "bedre å være en hooligan enn en massemorder."

 

Rapport fra antikrigsbevegelsen i Russland

Den sterke støtta som krigen i Tsjetsjenia har blant vanlige russere viser hvor effectivt det er for myndighetene å spille på folks frykt for terrorister. Det finnes riktignok ingen bevis for at det virkelig var tsjetsjenske terrorister som sprengte i lufta flere boligblokker i august 1999, men få russere ser ut til å tvile på den offisielle anti-tjetsjenske propagandaen. Som et resultat av dette, har vi denne gang ikke sett noe til de sterke antikrigsfølelsene som oppsto under den forrige Tsjetsjenia-krigen. Dagens antikrigsbevegelse i Russland er derfor stort sett begrensa til noen små men høgrøsta aktivistgrupper i de store byene. Blant de mest aktive er anarkister, antifascister, menneskerettsgrupper og trotskister. Noen stalinistiske grupper er også imot krigen, men har ikke organisert noen protester på gatenivå. De berømte Soldatmødrene - som var var svært aktive ender forrige krig - har organisert ukentlige markeringer i Sankt Petersburg, men har vært mindre aktive i Moskva. De gir imidlertid hjelp til værnepliktige og sprer informasjon om konflikten.

I Moskva har en koalisjon av forskellige anarkistgrupper arrangert sju demonstrasjoner mot krigen så langt i år, med en oppslutning på mellom 30 og 110 folk. Mange anarkister er også involvert i den bredere Antikrigskommiteen, der menneskerettsorganisasjonene Memorial og Helsinkikommiteen er med. Denne koaliasjonen har organisert seks demonstrasjoner i år, men heller ikke her har oppslutningen vært overveldende, med 500 deltakere som rekord. I Sankt Petersburg ble en større musikkfestival og demonstrasjon arrangert den 27. februar som et samarbeid mellom Antikrigskomiteen, anarkister, antifascister og trotskister. Antikrigskommiteen i Sankt Petersburg organiserer ellers markeringer hver lørdag, men Soldatmødrene har sine markeringer på torsdager. Aksjonistene har, med få unntak, unngått konflikter både med politi og med den mer patriotisk innstilte delen av sine medborgere.

Anarkistene har trykka opp og spredt store mengder med klistremørker med slagord både mot krigen og mot presidentvalget som ble holdt i vår. Mange aktivister ser forøvrig disse sakene som sammenfallende, ettersom de mener krigen i Tsjetsjenia bare ble satt igang for å sikre Putin valgseieren. I Moskva arrangerte anarkister en "første april-demonstrasjon" til støtte for Putin og politistaten. Demonstrantene krevde Putin som ny tsar, og forlangte at han får en sønn (han har nå to døtre). Det var også planer om et større (og mer seriøst) første mai-arrangement, men dette gikk i vasken fordi de ikke søkte om tillatelse i tide.

- - -

Nyhetene på disse sidene er basert på informasjon fra russiske og polske anarkister. Hvis du vil vite mer, eller ønsker å bli involvert i støttearbeid, kan du kontakte anarkistgruppa Dikobraz på følgende addresse: Olga Miryasova, PO Box 13, 109 028 Moskva. (Ikke nevn Dikobraz på konvolutten, så er det mindre sjanse for at FSB leser brevet ditt...) Dikobraz kan også nås ved å sende epost til dikobraz@lists.tao.ca eller rk@glasnet.ru.

Hvis du har tilgang til internett, finner du en webside med antikrigsmateriale på http://www.kolumbus.fi/antra/antiwar/