Til nr. 169 Til GA-index
 

 Verdensbanken skal holde sin årlige "utviklingskonferanse" i Oslo til sommeren. Til konferansen, med navnet Annual Bank Conference on Development Economics (ABCDE), vil det komme over 300 "utviklingseksperter" og politikere.

Ute på gatene vil møtet tiltrekke seg titusener av demonstranter.

Forberedelsene til protestaksjonene er for lengst i gang: flere organisasjoner og fagforeninger jobber nå med å forberede motkonferanser og demonstrasjoner. Der vil man kunne lufte sin motstand mot Verdensbankens fattigdoms- og gjeldsstrategi, og høre eller foreslå alternativer.
De siste årene har det vært store demonstrasjoner mot de viktigste institusjoner og aktører bak den nyliberale globaliseringen som raser frem overalt. Disse institusjoner og aktører er gigantiske multinasjonale selskaper, organisasjoner som Det Internasjonale Pengefondet (IMF), Verdens Handelsorganisasjon (WTO), Verdensbanken, G7-landene og frihandelsavtaler som EU og FTAA.
Media prøver å fremstille demonstrasjonene som isolerte enkelthendelser som verken har noe med samfunnsengasjement å gjøre eller er del av en større verdensomspennende bevegelse.
Disse demonstrasjonene startet ikke i Seattle i 1999, selv om media til tider kan gi en inntrykk av det. Det hadde tidligere vært store demonstrasjoner i andre deler av verden mot nettopp de samme institusjonene og av de samme årsakene. Verden over er mennesker misfornøyd med den politikken som føres, den som gjør de rike rikere og alle andre fattigere ­ og som samtidig ødelegger våre alles livsgrunnlag og fremtid: miljøet.

Corporate media
Da media ofte har tette bånd til/eies av de samme aktørene som tjener på denne utbyttingen, er det ikke overraskende at de såkalte " antikapitalistiske" demonstrasjonene fremstilles på et forvrengt vis. Borgerpressa har all interesse av å prøve å villede de som ikke demonstrerer, fremstille demonstrantene som bråkmakere man ikke kan ha noe til felles med (Osloposten har allerede spådd "opptøyer" under sommerens møte).
Når det gjelder demonstrantene selv, skal de skremmes fra å delta via truende oppslag om politiets forberedelser og hva de kan forvente hvis de deltar. Og skulle de likevel delta: politiets batonger i bakhodet og stempel som "terrorister".

Svin på skogen
Det er dokumentert til gangs at politiet under tidligere demonstrasjoner har infiltrert og provosert fram bråk. Dette gjaldt demonstrasjonene mot IMF og Verdensbanken i Praha, mot EU-toppmøtet i Gøteborg, mot G8 i Genova, mot Verdensbankens ABCDE-møte i Barcelona i fjor, og årets EU-toppmøte i Barcelona (for å nevne noen).
Takket være alternativ-media er bilder, filmer og vitnemål om dette tilgjengelig på internett. Dette er muligens også en av årsakene til at det største alternative medienettverket, Indymedia, har blitt angrepet og raidet flere ganger i forskjellige land ­ for å fjerne dokumentasjon av politivold og -provokasjon.
Også Norge har fått Indymedia, og dette vil være stedet å oppsøke for informasjon om motkonferanser og demonstrasjoner under møtet. Her kan alle bidra, og video/audio og oppdateringer fra aksjonene legges fortløpende ut.

Det nye trusselbildet
I etterkant av 11. september er det blitt presset igjennom en rekke usannsynlig urimelige og vide terrorlover. Lover som tidligere ville skapt stor debatt og som ville blitt møtt med stor motstand har nå fått fritt leide under dekke av "krigen mot terror".
De ihjelklemte kroppene i ruinene av WTC brukes for alt de er verdt. De brukes for å sikre seg militærbaser i tidligere Sovjetstater, sikre olje- og gassressurser, kue såkalte "bandittstater", bygge rakettskjold, trekke seg fra internasjonale avtaler, bombe fattige land og innsnevre demonstrasjons- og ytringsfriheten verden over. Og det er ikke bare USA som utnytter det ­ overalt utnytter makthaverne det for å sikre egne interesser.
Norge kastet seg med en gang på panikkbølgen etter terrorangrepene i New York. Få dager etter angrepene ble det vedtatt en "provisorisk anordning om forbud mot finansiering av terrorisme," på initiativ av UD. Terroristiske handlinger ble her definert som "ulovlig bruk av, eller trussel om ulovlig bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål". En vag definisjon som åpner for å definere enhver som våger å protestere mot status quo som terrorister.
Justisminister Dørum fulgte opp med et forslag til terrorlov som gjorde mange skeptiske; både riksadvokat Tor-Aksel Busch, førstestatsadvokat Knut H. Kallerud, professor Thomas Mathiesen, Flyktningerådet, Amnesty og flere andre organisasjoner og privatpersoner har offentlig gitt uttrykk for sin motstand mot forslaget. Kritikken som går igjen hos de fleste er at forslagene til terrorlov er "unødvendige", altfor "vidtfavnende" og vil " kriminalisere demonstranter."
Ikke bare risikerer man å bli stemplet som "terrorist" om man ønsker å protestere mot at 19.000 barn dør hver dag pga u-landsgjelda, men "terrortrusselen" vil sannsynligvis være hovedargumentet når man evt. skal rettferdiggjøre strenge sikkerhetstiltak og innskrenkninger i demonstrasjonsfriheten under Verdensbankens møte. Dette er blitt gjort ved hvert eneste toppmøte siden før 11. september, og sikkerhetstiltakene er blitt mer og mer ekstreme fra møte til møte. Dette i takt med medias stadig større og større demonisering av demonstrantene. Nå som det lurer "terrorister" overalt og verden venter spent på hvilket muslimsk land som først får en atombombe i hodet, vil utviklingskonferansen utpekes av politi og andre som "terrormål".
Blant mulige "terrorister" som kunne tenke seg å drepe alle som deltar på utviklingsmøtet, vil det selvfølgelig være muslimske terrorister representert, men også det som det "gjenfødte" POT (nå Politiets Sikkerhetstjeneste ­ PST (!)) advarer mot i sin "Trusselvurdering": "Med en fremvekst av voldelige antikapitalistiske grupper kan det ikke utelukkes at [bruk av vold som virkemiddel] vil øke i tiden framover, og også ramme Norge."

Storebror
I media blir alle demonstranter konsekvent omtalt som " globaliseringsmotstandere" som attpåtil er voldelige. Det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg hva slags fiendebilde som bygges opp og hvordan den varierte massen av demonstranter med et trylleslag er forvandlet til ansiktsløse upolitiske og terroristiske voldsfanatikere som må angripes først ("angrep er beste forsvar").
"Terrortrusselen" kan også føre til at Norge gjør som Sverige, Nederland, Italia, Østerrike og Spania har gjort (og som Danmark truer med å gjøre under EU-møtene i desember): stenge grensene for uønskede individer. Og bruke Schengen-monsteret for alt det er verdt. Det betyr at folk som tidligere er registrert for å ha deltatt i demonstrasjoner på toppmøter kan avvises på grensen (du trenger ikke være kriminell for å bli registrert ­ det er plass til alle!). Det betyr også at hver eneste en som blir tauet inn, om de har gjort noe galt eller bare "så ut som demonstranter", kan regne med å havne i Schengens gigantiske lekkende siler av noen registere. Og er du engang inne, skal det veldig mye til å få deg ut derfra (rent teoretisk er det visst en mulighet, rent praktisk derimot...).
Det er ikke over
Etter 11. september og drapet i Genova (G8-møtet), ble det spådd at den " pro-demokratiske", "antikapitalistiske" osv bevegelses tid var over. Genova ble av noen sett på som både toppen og slutten; toppen fordi 300.000 mennesker deltok (et av de høyeste tallene til da i Vesten), og slutten pga statens ekstremt voldelige reaksjon - 11. september ble sett på som den endelige spikeren i kista.
Et halvt år senere (og en titt på www.indymedia.org) viser at dette ikke stemte. På tross av en mer usikker verden, strengere lover og hardere reaksjoner, har ikke folk gitt opp å tro på en bedre verden. I midten av mars deltok mellom 300.000 og 500.000 mennesker i demonstrasjonene mot et profittstyrt EU i Barcelona. Som forventet slo det spanske politiet hardt til, men opptil en halv million møtte likevel opp.
Da forberedelsene og planleggingen fortsatt er i gang, er det endelige programmet for motaksjonene i Oslo ennå ikke klart. Det vi foreløpig vet er at Attac (som ble invitert til konferansen av Verdensbanken, men takket nei) ønsker å arrangere en motkonferanse i Oslo sentrum under møtedagene, og at flere fagforeninger og organisasjoner har sagt seg villige til å støtte aksjoner.

Foreslåtte paroler er bl.a:
Vår verden er ikke til salgs
­ Stopp Verdensbanken
En annen verden er mulig
Slett U-landsgjelda
Forsvar velferdsstaten
­ nei til privatisering!
Mennesker før profitt

Internasjonale Sosialister (IS) holder sin årlige konferanse "Sosialisme Nedenfra" 31. mai ­ 2. juni i Oslo, absolutt relevant i forhold til Verdensbankens møte.

Trond Klykken
Mer info på nett:
www.oslo2002.no - www.indymedia.no - www.attac.no - www.intsos.no - www.global.no