Til nr. 181 Til GA-index  
 

StatsvampyrStaten vil ha barneblod!

Morgennyhetene Tv2 22. mai: Høyre representert av Andre Oktay Dahl informerer seerne om at partiet går inn for urin- og blodprøvetagning av potensielle frikere i den norske skole. Forslaget er ikke ment å skulle stigmatisere enkelte elever og vanskeliggjøre deres skolegang, snarere tvert imot. «Vi vil gjøre skolen til et tryggere sted» sier Oktay Dahl. »For alle» legger han til og hevder sogar at
mange elever og enda flere foreldre han har pratet med vil motta forslaget med åpne armer. Dette kommer strengt tatt ikke som en overraskelse. De elevene som foretrekker å jatte med Høyres «hippeste» stortingsrepresentant framfor å bruke sin egen hjerne til å stille spørsmål ved forslaget, er gjerne de elevene som har finest klær, hører på listepop, gjør lekser fordi foreldre og lærere ønsker det (kontra eget ønske om å lære) - med andre ord den typiske Høyre-jugend, og igjen med andre ord: de elevene det ikke vil bli krevd pisseprøve av. De nevnte positive foreldre er foreldrene til disse (de tror og håper ihvertfall at de er det), og kan antas å være høyre-velgere. Dette kan ikke med en finger i øyet kalles et representativt utvalg.

At forslaget stilles av Høyre er ikke tilfeldig. Forslaget kunne ikke, med unntak av Frp, ha blitt stilt av et annet parti. Tankegangen der man gjerne påfører de andre lidelse så lenge man selv kan få det en smule bedre, har alltid vært høyresidens bedritne retorikk; desverre også deres fremste våpen. Ihvertfall hva fisking av stemmer til kommune- og stortingsvalg angår. Eksempel på dette er Frps morbide framgang. Frp har de siste årene sjonglert eplet sitt, merket “for folk flest”, og folket har gitt eplet rett. Heller jeg som bøddel jobber enn uten arbeid går; syns jeg ikke synd på naboen når jeg hugger hue hans av, kanskje? 1 av 6 hvis ikke 1 av 5 beboere i «kongeriket» stemmer Fremskrittspartiet, mens jeg beveger meg med museskritt vekk fra sakens kjerne. Det er nok av tid og anledninger til å møkklegge Frp.

Allerede i utformingen av blod- og pissetestforslaget blottlegger Høyre seg i all sin inkompetanse. Blodprøver!! Obligatoriske sådan, for elever som snakker varmt om legalisering, eller rett og slett bare skiller seg ut. Kan hende gjennom speisa klesstil eller merkelig væremåte. Skal skolen bli den første institusjon hvor vi med loven i hånd skal kunne avkreve folk blodprøve. Ikke engang i fengsel, det siviliserte samfunns fascistiske flaggskip, opphører blodverdier av dop og cannabis å være en privat greie. Skolen, et sted hvor veldig mange ikke er frivillig, veldig mange er fordi de tørster etter kunnskap eller sosial omgang: Skal dette bli en arena for økt mistenkeliggjøring og stigmatisering, mer paranoia? Har ikke de unge nok å stri med: pubertet, kjærlighetssorg, mobbing, selvmord, gule xtc-tabletter proppfulle av rottegift? Hvor faen skal det ende?

Forslaget vil også overskride grensen der skolens anliggende blir elevens fritid. Eleven som ikke ruser seg på skolen, men venter til han/hun kommer hjem og derfor ikke bryter skolens reglement, vil ved prøvetagning ha like positive prøver som eleven som ble høy for 20 minutter siden.

Og hvordan er det tenkt at lærerne skal se hvem som er og ikke er steine? Det er lenge siden man kunne se på hårlengden hvem som røyka hasj. Høyre argumenterer med at kursing av lærerne i samarbeid med politi og helsevesen vil gjøre disse egnet til å skille klinten fra hveten. Dette er det reineste sprøyt. Denne kunnskapen er ikke lettkjøpt, og kan vanskelig anskaffes hvis man ikke er beredt til å legge sin egen personlige dop-kabal (eventuell observasjon av dette for annenhånds informasjon). Å bli fortalt av en snut hvor mange kort stokken består av, vil ikke gjøre en lærer (eller noen andre) egnet til å se hvem som spiller kort, eller hvordan man gjør det.

Og er det egentlig så nøye om elevene røyker en rev i storefri, drar på sopptur når frostnatta kommer, skyller ned 2cp knips med whisky før siste dans på skoleballet? Selvfølgelig ikke, men avhengighet er like kjipt som Jehovas vrede og nettopp her er det et eventuelt fokus må ligge. Er det noe unge frikere ikke trenger så er det formaninger om å holde seg rusfri, straffetiltak, samt informasjon som de gjennom egne erfaringer vet ikke stemmer. Høyres forslag vil, om noe, lede flere unge mot heroin og kapitalens lenker.

For ca ett år siden fant en journalist fra en av landets største aviser noen korn amfetamin på et av Stortingets felles toaletter. Om funnet var reelt, plantet eller journalistens egne rester som han i farta tok for å være politikernes (funnets beskjedne størrelse tyder på et av de to siste alternativene) er forsåvidt ikke poenget. Politikere drar seg en linje som alle andre. Av naturlige og forståelige grunner vil ingen politiker noengang gå ut å bekrefte dette. Jeg vedder på at de heller ikke vil pisse i en kopp under stortingspresidentens åsyn...eller ta blodprøver på måfå..

Svein Svada