Kategori: Natur og miljø

Folket under havet

Nederland er et merkelig sted. Ut av sand, leire, vann og et mildt klima har de laget en helt menneskeskapt verden, nytt land fra havbunnen. Men det mest interessante er deres store evne til å få til det på en hyggelig måte. Lite interessant natur, men desto mer kultur…

Vann, vårt nye gull

Grunnvannet er synkende verden over og tømmes hurtigere enn det fylles opp. Vann betyr liv. Uten vann kan vi ikke eksistere. Vannknapphet har vært merkbart lenge, om enn ikke i Norge, og omtalt grundig i FNs Tusenårsmål (Millennium Development Goals, MDG). Det man glemmer å ta med i betraktningene i Norge, er at 2/3 av…

Inn med rotforsterkning — ut med GMO

Den desidert beste metoden for å få rekordavlinger i jordbruket på er SRI (System of Root Intencification/ System for Rotforsterkning), ikke med genmanipulerte planter. Nylig klarte man over 22 tonn ris på ett hektar, mot normalt 4, med økologisk drift og SRI. Mens gmo-basert jordbruk mister fotfeste og argumenter, befester økologisk landbruk og nye dyrkemetoder seg. SRI har potensiale til å stoppe verdens sultproblemer, mens gmo har mest av alt forklaringsproblemer.

Japan stenger sitt siste atomkraftverk     :-)

Teknikere tok lørdag fatt på arbeidet med å stenge kraftverket i Tomari i Hokkaido for rutinemessig vedlikehold.
Når reaktoren settes ut av drift, vil Japan være uten kjernekraft for første gang siden 1970.
Dersom landet klarer seg gjennom sommeren uten store avbrudd i elektrisitetsforsyningen, kan landets 54 reaktorer komme til å forbli stengt. HURRA!

Tjæresand, fracking og Statoil

Oljeutvinning fra tjæresand er noe av den minst bærekraftige og mest skitne oljeproduksjonen som finnes. Statoil er en av de store aktørene i oljeutvinningen fra tjæresand i Canada. Fracking er en relativt ny metode som ligger på høyde med tjæresandutvinning hva gjelder miljøødeleggelser. Fra den 28. november er det nytt klimatoppmøte i Durban ferem til…

Grønne tak, et friskt innslag i bybildet

Grønne tak har lenge vært på agendaen for et bedre miljø i byer. Nå begynner denne trenden å få fotfeste i Norge. Grønne tak har en rekke fordeler. De samler vann og avlaster underdimensjonerte avløpsnett, de renser luften for forurensing og CO², kjøler ned bygninger, gjør byene triveligere og øker levetiden på takene.

Frigjørende sniking

Så er du deprimert over datalagringsnederlaget og irritert grønn over tyveriet av alle ozloskulturskatter
sånn at NewPublic-ArbeiterParty kan få legitimert rikmannsopphold i Bjørvika så vet du nå:
BARE direkte aksjon gjør direkte nytte.
Gjør det sjøl –