Om GA

40 år uten sjef!

Fred, frihet og alt gratis

Gateavisa er et unikt fenomen. Siden 1970 har avisa vært talerør for motkultur og alternativer til konvensjonelle “sannheter”, ofte med satire og parodier som virkemidler, og dekket kulturelle og politiske strømninger lenge før de oppnådde oppmerksomhet i mainstream media.

Men ennå mer interessant er måten avisa har blitt til på, og miljøet rundt den her i Hjelmsgate i Oslo. Med røtter i 60-tallets politiske oppvåkning og hippiekultur har man hele tiden strebet etter flatest mulig struktur, konsensusavgjørelser heller enn avstemninger og at innsatsen er ulønnet og idealistisk. Dette har vi lyktes veldig bra med, og det skyldes ikke minst at redaksjonen alltid har vært en såpass liten gruppe at alle kunne kjenne hverandre personlig. Det sosiale fellesskapet har vært helt sentralt, og tidligere forsøk på å kuppe avisen utenfra av ml-ere og andre har derfor mislyktes. Det finnes rett og slett ingen maktstruktur man kan overta! På tross av at det ikke er lovlig, har Gateavisa kommet ut i 40 år uten noen ansvarlig redaktør – vi er et arbeidskollektiv og står for det sammen. Og fra lenge før begrepene open source og freeware oppsto har Gateavisa frasagt seg copyright på sin produksjon, utfra tanken om at eiendom er tyveri, og eiendom til ideer er ennå mer absurd.

Hundrevis av mennesker har bidratt redaksjonelt og sosialt gjennom åra, men miljøet har holdt seg omtrent det samme. En selv-regenererende organisme der ingen enkeltpersoner er uunnværlige.

Dette er årsakene til at Gateavisa har overlevd så lenge. Det som ved første øyekast kan virke vimsete og uorganisert er egentlig et seigt og solid miljø, et levende eksempel på at anarkistiske idealer skaper mer trivsel og stabilitet enn hierarkiske systemer med sjefer og underordnede. Fraværet av kommersielle interesser har dessuten stilt Gateavisa fri til å gjøre og si ting som tradisjonelle aviser ikke tør av frykt for sine annonse-inntekter, og gjort at man har tatt perioder med konkurs med knusende ro og bare kjørt skuta videre likevel. Og det fortsetter vi med!

 

Sosialt produkt

For omverdenen er det papiravisa og nettstedet vårt som er de synlige produktene, men vi lager noe mer enn det. Noe som ikke er konkret, men som likevel utgjør selve forutsetningen for at Gateavisa skal kunne komme ut, og umiddelbart er ennå viktigere for dem som er med: det tette sosiale miljøet og fellesskapet. Gateavisa har alltid tiltrukket seg tenkende og grublende mennesker, folk som ønsker noe mer enn det bevisstløse og overflatiske samværet som dominerer vårt kommersielle samfunn. I en offentlighet som er opptatt av realityshows, fotballkjendiser eller designet på mobiltelefoner utgjør Gateavisa et flyktningemottak fra normaliteten, hvor det er sosialt akseptert å diskutere mer grunnleggende politiske og filosofiske problemstillinger, perifere kunst- og kulturinteresser, alternativ seksualitet, osv osv.

 

Hjelms, kjære Hjelms

I miljøet på Hjelmsgate er det svært høyt under taket. Her er det absolutt ikke noe krav at man følger konvensjonelle regler for væremåte eller utseende. De fleste som kommer til huset er skadeskutt av oppvekst eller storsamfunnet i varierende grad, og vi er derfor forsiktige med hverandre og graver ikke i hverandres fortid eller hva man driver med utenfor huset. Det som betyr noe er hvordan du oppfører deg mot de andre og at du skjønner at du her er del av et fellesskap som skal holde et aktivitetshus i live, ikke bare en samling atomiserte enkeltindivider som kan gjøre akkurat som de vil.

En sånn tolerant innstilling er mildt sagt uvanlig i vårt samfunn, og oppleves av de fleste som herlig befriende fra den finmaskede sosiale kontrollen som ellers råder. Det gir også en bekreftelse på at “det er ikke bare jeg som er rar/gal”, og at storsamfunnet kanskje ikke alltid har rett likevel. Sånne personlige oppblomstringer frigjør kreativitet og virketrang, og har vært mentalt livreddende for mange av oss.

 

Direkte aksjon

For de fleste er organiseringen av Gateavisa en ny opplevelse. Vi har alle vokst opp i et samfunn som er strengt hierarkisk økonomisk, og dermed også politisk og sosialt. Vi er opplært til at “demokrati” betyr parlamentarisme, dvs at man velger representanter som skal styre istedenfor oss. På Gateavisa finnes ingen slik struktur. Det er ingen sjefer som forteller deg hva du skal gjøre eller ikke gjøre. Medbestemmelse betyr noe annet og mer enn å avlegge en stemme i ny og ne, her må man faktisk få ræva i gir og engasjere seg direkte. Til gjengjeld får man stor frihet til å gjøre som man vil og få sine synspunkter på trykk. Den eneste begrensningen er om man får med seg resten av redaksjonskollektivet på ideene sine, for redaksjonsmøtet er Gateavisas kjerne og høyeste organ. Vi har blitt kalt “et sosialt fellesskap som lager avis”, og det er nok en treffende beskrivelse.

 

Eksperimenter i anarki

Anarchy_symbolDe fleste som kommer til Gateavisa er tidlig i 20-åra, og blir noen år før de drar videre i verden til jobber, barn eller noe av alt det andre livet har å by på. Det betyr at vi alltid er i en opplæringssituasjon, en blanding av de erfarne som har vært der en stund og nykommere som må venne seg av fra Jantelov og rangtenkning og tilpasse seg direkte demokrati med vekt på fellesskap. Gateavisa som institusjon når derfor aldri opp på noe avansert anarkistisk nivå, men cruiser fraktalt på grensen mellom anarki og kaos, mens deltakerne lærer viktige ting om samarbeid og balansen mellom individers og fellesskapets behov. Og det er vi fornøyd med! Vi følger tilsvarende tankegang på konkrete arbeidsoppgaver, og prioriterer at flest mulig kan litt om alle deler av avisproduksjonen heller enn at noen eksperter kan mye. Det betyr at f.eks. layouten på avisa aldri blir fullt profesjonell, men vi synes altså at det sosiale produktet er vel så viktig som det materielle. Og det er tydelig at vi her er inne på noe, for det har nå fungert i 40 år, mens en rekke andre alternative publikasjoner og aktivitetshus har bukket under.

 

Gateavisas historie:

 

Gateavisa utgis av:
Foreningen Futurum Forlag
Hjelmsgate 3
0355 OSLO