Gateavisa


Parent Directory Arkiv Butikk Klubb Om Gateavisa
Navigasjon
Redaksjonen
Forhandlere

Om Gateavisa

Gateavisa er et anarkistisk tidsskrift og kan i 2020 feire 50 år.

Publikasjonen utkom for første gang i 1970 og er et av verdens eldste anarkistiske tidsskrift som fremdeles blir utgitt.

Da avisen startet opp var den en sentral del av tidens motkulturelle bevegelse. Etter noen år ble den distribuert over hele landet som månedsavis. Tidsskriftet var tilknyttet den framvoksende anarkistbevegelsen, og fungerte en stund som bevegelsens primære organ. Samarbeidet med anarkistene tok etter hvert slutt, men publikasjonen har fortsatt sin dekning av anarkismen.

Redaksjonsmøte, 1981. Christian Vennerød, Syphilia Morgenstierne, Jon Rognlien. Foto: Rune Myhre

Gateavisa dekker anarkistisk tenkning og praksis, men er også opptatt av andre former for motkultur. Tidsskriftet vil i framtiden være et kontinuerlig forsøk på å definere hva motkultur er i vår tid. Kunstnerisk produksjon som tar utgangspunkt i radikal tenkning har en sentral plass. 

Vi undersøker alternative måter å leve livet eller organisere samfunnet, og ser nærmer på ulike miljøer som protesterer ved fundamentale sider av vår virkelighet.

Gateavisa ble overtatt av en ny redaksjon i 2017, etter de historiske redaksjonslokalene i Hjelmsgate brant ned tre år tidligere.

Papirutgaven utkommer fire ganger i året med eksklusivt innhold. Gateavisa publiserer også på nett, og er synlig i sosiale medier.