Stikkord: vann

Vann, vårt nye gull

Grunnvannet er synkende verden over og tømmes hurtigere enn det fylles opp. Vann betyr liv. Uten vann kan vi ikke eksistere. Vannknapphet har vært merkbart lenge, om enn ikke i Norge, og omtalt grundig i FNs Tusenårsmål (Millennium Development Goals, MDG). Det man glemmer å ta med i betraktningene i Norge, er at 2/3 av…

Vaksiner, sult og død — perspektiver på barnedødelighet

Hører jeg et ord til om meslinger og vaksinering i Norge, så tror jeg at jeg spyr. Hva gjør Disney-land så viktig at vi glemmer hvor barn dør? Nei, jeg er ikke “vaksinemotstander”, jeg er idiotimotstander! Desverre finnes det ingen vaksine mot idioti. Meslinger dreper. Et sted rundt 120.000 hvert år på verdensbasis, ifølge WHO.…

Vårt fulle potensiale

Mayane hadde rett; vi står ved et veiskille. Vi har stødig kurs mot stupet, men vi kan benytte det vi har så mye av, men benytter så lite av; våre små grå. Vi kan kan la bevisstheten våkne, ikke være undertrykt av maktens grådighet og av nedrig misunnelse hvor alt skal være en konkurranse, men vise for oss selv og våre etterkommere at vi som menneskehet kan utvikle oss til felles beste, at vi kan samarbeide like godt om ikke bedre enn vi kan konkurrere. Vise at mennesket fortsatt innehar noe så grunnleggende som kjærlighet og at denne kjærligheten også gjelder vår neste og alt liv rundt oss. Vise vårt fulle potensiale.

Grønne tak, et friskt innslag i bybildet

Grønne tak har lenge vært på agendaen for et bedre miljø i byer. Nå begynner denne trenden å få fotfeste i Norge. Grønne tak har en rekke fordeler. De samler vann og avlaster underdimensjonerte avløpsnett, de renser luften for forurensing og CO², kjøler ned bygninger, gjør byene triveligere og øker levetiden på takene.